لیست قیمت محصولات گلدن الکترونیک

لیست قیمت محصولات گلدن الکترونیک

لیست قیمت محصولات گلدن الکترونیک

شرح کالا( مشخصات)

کد کالا

تعداد در کارتن

قیمت محصول (ریال)

محافظ تک خانه ارتدار استاندارد آنالوگ (پکیج و ….)

GE-1000A

24

310.000

محافظ تک خانه ارتدار استاندارد دیجیتال (پکیج و ….)

GE-1000D

24

400.000

محافظ 2 خانه ارتدار استاندارد آنالوگ 1.5 متری (یخچال و فریزر و ….)

GE-2000CA

24

465000

محافظ 2 خانه ارتدار استاندارد آنالوگ 4 متری (یخچال و فریزر و ….)

GE-2000A

24

495.000

محافظ 2 خانه ارتدار استاندارد دیجیتال 1.5 متری (یخچال و فریزر و ….)

GE-2000CD

24

575.000

محافظ 2 خانه ارتدار استاندارد دیجیتال 4 متری با برد 16 آمپر

GE-2000CD

24

640.000

محافظ 2 خانه ارتدار استاندارد آنالوگ بدون کابل (یخچال و فریزر و ….)

GE-2000A

24

355.000

محافظ 2 خانه ارتدار استاندارد دیجیتال بدون کابل (یخچال و فریزر و ….)

GE-2000D

24

430.000

محافظ 4 خانه ارتدار استاندارد آنالوگ 1.5 متری (کامپیوتر و صوتی)

GE-4000A

24

530.000

محافظ 4 خانه ارتدار استاندارد آنالوگ 4 متری (کامپیوتر و صوتی)

GE-4000A

24

595.000

محافظ 4 خانه ارتدار استاندارد دیجیتال 1.5 متری (کامپیوتر و صوتی)

GE-4000D

24

595.000

محافظ 4 خانه ارتدار استاندارد دیجیتال 4 متری (کامپیوتر و صوتی)

GE-4000D

24

660.000

محافظ 6 خانه ارتدار استاندارد آنالوگ 1.5 متری (کامپیوتر و صوتی)

GE-6000A

24

640.000

محافظ 6 خانه ارتدار استاندارد آنالوگ 4 متری (کامپیوتر و صوتی)

GE-6000A

24

705.000

محافظ 6 خانه ارتدار استاندارد دیجیتال 1.5 متری (کامپیوتر و صوتی)

GE-6000D

24

745.000

محافظ 6 خانه ارتدار استاندارد دیجیتال 4 متری (کامپیوتر و صوتی)

GE-6000D

24

815.000

محافظ مولتی سیستم 4 خانه گلدن آنالوگ با کابل 1.5 متری

4000A

24

465.000

محافظ مولتی سیستم 4 خانه گلدن آنالوگ با کابل 4 متری

4000A

24

505.000

محافظ مولتی سیستم 6 خانه گلدن آنالوگ با کابل 1.5 متری

6000A

24

530.000

محافظ مولتی سیستم 6 خانه گلدن آنالوگ با کابل 4 متری

6000A

24

575.000

محافظ کولر گازی 30A  بدون کابل آنالوگ پریزی

GE-6600P

24

685.000

محافظ کولر گازی 30A  بدون کابل دیجیتال پریزی

GE-6600P

24

815.000

محافظ پا کنتوری ترمینالی دیجیتال 30A

GE-6600K

32

715.000

محافظ پا کنتوری ترمینالی استاندارد دیجیتال 40A

GE-6600K

32

825.000

فتوسل 10A

GE-PHS

60

265.000

فتوسل 16A

GE-PHS

60

355.000

فتوسل 25A

GE-PHS

60

375,000

محافظ 6 خانه USB آنالوگ با قابلیت چندگانه خط تلفن کابل 2 متر

USB-6000/A

21

850.000

8 خانه رک مونت کید دو پل کابل 2 متر خروجی فن وارت (پاور ماژول)

PDU

10

685.000

رابط 2 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 2 متری

GE-AL/2

24

265.000

رابط 2 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 4 متری

GE-AL/2

24

330.000

رابط 4 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 2 متری

GE-AL/4

24

355.000

رابط 4 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 4 متری

GE-AL/4

24

415.000

رابط 6 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 2 متری

GE-AL/6

18

430.000

رابط 6 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 4 متری

GE-AL/6

18

495.000

رابط 8 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 2 متری

GE-AL/8

12

530.000

رابط 8 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 4 متری

GE-AL/8

12

595.000

رابط 4 خانه مستطیل سفید و مشکی 2 متری

RG4-2/M

50

210.000

رابط 4 خانه مستطیل سفید و مشکی 4 متری

RG4-4/M

48

265.000

رابط 3 خانه مستطیل سفید 2 متری

RG3-2/M

50

165.500

رابط 3 خانه مستطیل سفید بدون کابل

GB3-BKS

60

97.000

رابط 4 خانه مربع دیواری کلید دار

GB4-BK

70

97.000

رابط 3 خانه مثلثی دیواری کلید دار

GB3-BK

80

87.000

قرقره بزرگ 4 خروجی با ظرفیت 100 متر کابل

GB/4-S

1

قرقره بزرگ 2 خروجی با ظرفیت 35 متر کابل

GB/2-S

3

بالاست الکترونیکی 2 پورت (40*2)W

GB/2

108

205.000