لیست قیمت محصولات گلدن الکترونیک

لیست قیمت محصولات گلدن الکترونیک

لیست قیمت محصولات گلدن الکترونیک

شرح کالا( مشخصات)

کد کالا

تعداد در کارتن

قیمت محصول (ریال)

محافظ تک خانه ارتدار استاندارد آنالوگ (پکیج و ….)

GE-1000A

24

320.000

محافظ تک خانه ارتدار استاندارد دیجیتال (پکیج و ….)

GE-1000D24380.000
محافظ 2 خانه ارتدار استاندارد آنالوگ 1.5 متری (یخچال و فریزر و ….)GE-2000CA24

460.000

محافظ 2 خانه ارتدار استاندارد آنالوگ 4 متری (یخچال و فریزر و ….)

GE-2000CA

24

490.000

محافظ 2 خانه ارتدار استاندارد دیجیتال 1.5 متری (یخچال و فریزر و ….)

GE-2000CD

24

550.000

محافظ 2 خانه ارتدار استاندارد دیجیتال 4 متری با برد 16 آمپر

GE-2000CD24640.000
محافظ 2 خانه ارتدار استاندارد آنالوگ بدون کابل (یخچال و فریزر و ….)GE-2000A24

360.000

محافظ 2 خانه ارتدار استاندارد دیجیتال بدون کابل (یخچال و فریزر و ….)

GE-2000D24420.000
محافظ 4 خانه ارتدار استاندارد آنالوگ 1.5 متری (کامپیوتر و صوتی)GE-4000A24

530.000

محافظ 4 خانه ارتدار استاندارد آنالوگ 4 متری (کامپیوتر و صوتی)

GE-4000A24595.000
محافظ 4 خانه ارتدار استاندارد دیجیتال 1.5 متری (کامپیوتر و صوتی)GE-4000D24

600.000

محافظ 4 خانه ارتدار استاندارد دیجیتال 4 متری (کامپیوتر و صوتی)

GE-4000D24660.000
محافظ 6 خانه ارتدار استاندارد آنالوگ 1.5 متری (کامپیوتر و صوتی)GE-6000A24

640.000

محافظ 6 خانه ارتدار استاندارد آنالوگ 4 متری (کامپیوتر و صوتی)

GE-6000A24700.000
محافظ 6 خانه ارتدار استاندارد دیجیتال 1.5 متری (کامپیوتر و صوتی)GE-6000D24

750.000

محافظ 6 خانه ارتدار استاندارد دیجیتال 4 متری (کامپیوتر و صوتی)

GE-6000D24810.000
محافظ مولتی سیستم 4 خانه گلدن آنالوگ با کابل 1.5 متری4000A24

465.000

محافظ مولتی سیستم 4 خانه گلدن آنالوگ با کابل 4 متری

4000A24490.000
محافظ مولتی سیستم 6 خانه گلدن آنالوگ با کابل 1.5 متری6000A24

530.000

محافظ مولتی سیستم 6 خانه گلدن آنالوگ با کابل 4 متری

6000A24570.000
محافظ کولر گازی 30A  بدون کابل آنالوگ پریزیGE-6600P24

640.000

محافظ کولر گازی 30A  بدون کابل دیجیتال پریزی

GE-6600P24700.000
محافظ پا کنتوری ترمینالی دیجیتال 30AGE-6600K32

680.000

محافظ پا کنتوری ترمینالی استاندارد دیجیتال 40A

GE-6600K32850.000
فتوسل 10AGE-PHS60

255.000

فتوسل 16A

GE-PHS60355.000
فتوسل 25AGE-PHS60

365,000

محافظ 6 خانه USB آنالوگ با قابلیت چندگانه خط تلفن کابل 2 متر

USB-6000/A21
8 خانه رک مونت کید دو پل کابل 2 متر خروجی فن وارت (پاور ماژول)PDU10

650.000

رابط 2 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 2 متری

GE-AL/224280.000
رابط 2 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 4 متریGE-AL/224

340.000

رابط 4 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 2 متری

GE-AL/424360.000
رابط 4 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 4 متریGE-AL/424

420.000

رابط 6 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 2 متری

GE-AL/618440.000
رابط 6 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 4 متریGE-AL/618

500.000

رابط 8 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 2 متری

GE-AL/812540.000
رابط 8 خانه ارت دار آلومینیومی با کابل 4 متریGE-AL/812

600.000

رابط 4 خانه مستطیل سفید و مشکی 2 متری

RG4-2/M50240.000
رابط 4 خانه مستطیل سفید و مشکی 4 متریRG4-4/M48

280.000

رابط 3 خانه مستطیل سفید 2 متری

RG3-2/M50210.500
رابط 3 خانه مستطیل سفید بدون کابلGB3-BKS60

105.000

رابط 4 خانه مربع دیواری کلید دار

GB4-BK70104.000
رابط 3 خانه مثلثی دیواری کلید دارGB3-BK80

92.000

قرقره بزرگ 4 خروجی با ظرفیت 100 متر کابل

GB/4-S1950.000
قرقره بزرگ 2 خروجی با ظرفیت 35 متر کابلGB/2-S3540.000
بالاست الکترونیکی 2 پورت (40*2)WGB/2108220.000