لیست قیمت محصولات نگار آزمایش

لیست قیمت محصولات نگار آزمایش

لیست قیمت محصولات نگار آزمایش

لیست قیمت محصولات نگار آزمایش

 

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

 

 

 

 

 

ردیف

شرح کالا( مشخصات)

تعداد در کارتن

قیمت مصرف کننده (ریال)

1محافظ ولتاژ مدل زمان یخچالی24569.000
2محافظ ولتاژ مدل زمان پکیچ و کامپیوتر24569.000
3محافظ ولتاژ مدل مینی یخچالی24789.000
4محافظ ولتاژ مدل آلما 2500 پکیج ، کامپیوتر آنالوگ ارت دار24649.000
5محافظ ولتاژ مدل آلما 2500 پیخچالی آنالوگ ارت دار24649.000
6محافظ ولتاژ مدل آلما 2500 پکیج ، کامپیوتر دیجیتال ارت دار24919.000
7محافظ ولتاژ مدل آلما 2500 پیخچالی دیجیتال ارت دار24919.000
8محافظ ولتاژ مدل گل تک 2 خروجی24839.000
9محافظ ولتاژ مدل گل تک 3 خروجی24875.000
10محافظ ولتاژ مدل ML-5000 کامپیوتری با کابل 2 متری24899.000
11محافظ ولتاژ مدل ML-5000 کامپیوتری با کابل 3/5 متری24979.000
12محافظ ولتاژ مدل ML-5000 یخچالی ارت دار201.145.000
13محافظ ولتاژ مدل صادراتی آنالوگ (پر قدرت) ارت دار201.399.000
14محافظ ولتاژ مدل صادراتی دیجیتال پیشرفته – (پر قدرت) ارت دار201.679.000
15محافظ ولتاژ مدل آلما 4000 کولر گازی آنالوگ ارت دار241.099.000
16محافظ ولتاژ مدل آلما 4000 کولر گازی دیجیتال ارت دار241.369.000
17محافظ ولتاژ مدل آلما 8000 کولر گازی آنالوگ خروجی ترمینال241.060.000
18محافظ ولتاژ مدل آلما 8000 کولر گازی دیجیتال خروجی ترمینال241.320.000
19محافظ ولتاژ مدل آلما 8000 کولر گازی آنالوگ خروجی پریز MK241.130.000
20محافظ ولتاژ مدل آلما 8000 کولر گازی دیجیتال خروجی پریز MK241.390.000
21محافظ ولتاژ دل پشت کنتوری و کولر گازی آنالوگ 12000122.855.000
22محافظ ولتاژ دل پشت کنتوری و کولر گازی دیجیتال پیشرفته 12000123.125.000