لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

جهت اطلاع از لیست قیمت سایر محصولات الکتریکی کلیک کنید.

لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

لیست قیمت محصولات فردان الکتریک
لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

شرح کالا( مشخصات) تعداد در کارتن قیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال) قیمت محصول مغزی چینی (ریال)

سه خانه ساده بدون سیم

20 260,000 290,000
سه خانه ساده 1.8 متری 20 360,000

374,000

سه خانه ساده 3 متری 20 410,000 435,000
سه خانه ساده 5 متری 20 520,000 535,000
چهار خانه مستطیل ساده بدون سیم 20 290,000 335,000

چهار خانه مستطیل ساده 1.8 متری

20 390,000 450,000

چهار خانه مستطیل ساده3 متری

20 430,000

500,000

چهار خانه مستطیل ساده 5 متری 20 540,000

570,000

چهار خانه مربع ساده بدون سیم

20 305,000 335,000

چهار خانه مربع ساده 1.8 متری

20 390,000

450,000

چهار خانه مربع ساده 3 متری 20 430,000

500,000

چهار خانه مربع ساده 5 متری

20 540,000 570,000
شش خانه بدون ارت بدون سیم 20 360,000

428,000

شش خانه بدون ارت 1.8 متری

20 440,000 533,000
شش خانه بدون ارت 3 متری 20 500,000

566,000

شش خانه بدون ارت 5 متری

20 580,000 650,000
سه خانه صبا ساده بدون سیم 100 150,000

سه خانه صبا ساده 1.8 متری

20 250,000
سه خانه صبا ساده 3 متری 20

330,000

سه خانه صبا ساده 5 متری

20 440,000
چهار خانه صبا ساده بدون سیم 100

166,000

چهار خانه صبا ساده 1.8 متری

20 300,000
چهار خانه صبا ساده 3 متری 20

370,000

چهار خانه صبا ساده 5 متری

20 500,000
پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 1.8 متری 10

1,100,000

پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 3 متری

10 1,250,000
پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 5 متری 10

1,350,000

سه خانه ارتدار بدون سیم

20 270,000 305,000
سه خانه ارتدار 1.8 متری 20 390,000 415,000

سه خانه ارتدار 3 متری

20 500,000 525,000
سه خانه ارتدار 5 متری 20 620,000 665,000

چهار خانه مستطیل ارتدار بدون سیم

20 330,000 350,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 1.8 متری 20 450,000 490,000

چهار خانه مستطیل ارتدار 3 متری

20 520,000 560,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 5 متری 20 680,000 720,000

چهار خانه مربع ارتدار بدون سیم

20 330,000 350,000
چهار خانه مربع ارتدار 1.8 متری 20 460,000 490,000

چهار خانه مربع ارتدار 3 متری

20 530,000 560,000
چهار خانه مربع ارتدار 5 متری 20 670,000 700,000

شش خانه ارتدار بدون سیم

20 390,000 460,000
شش خانه ارتدار 1.8 متری 20 520,000 620,000

شش خانه ارتدار 3 متری

20 600,000 700,000
شش خانه ارتدار 5 متری 20 770,000 800,000

سه خانه صبا ارتدار بدون سیم

50 200,000
سه خانه صبا ارتدار 1.8 متری 20 360,000

سه خانه صبا ارتدار 3 متری

20 490,000
سه خانه صبا ارتدار 5 متری 20 600,000

قرقره کوچک با مینیاتوری

2
قرقره بزرگ با مینیاتوری 2

شش خانه مولتی بدون سیم

10 500,000
شش خانه مولتی 1.8 متری 10 567,000

شش خانه مولتی 3 متری

10 663,000
شش خانه مولتی 5 متری 10 815,000

چهار خانه بدون ارت دو شاخه دار

50 160,000
رورو 5 متری سیاوا 12 590,000

رورو 10 متری سیاوا

12 690,000
رورو 5 متری سیاوا با پورت USB 12

رورو 10 متری سیاوا با پورت USB

12

 

 

 

 

 

شرح کالا( مشخصات) تعداد در کارتن قیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال)
سه راهی صنعتی فردان بدون سیم 20 300,000

سه راهی صنعتی فردان با مغزی سرامیکی بدون سیم

100 320,000
دو شاخه استاندارد مدل نسیم 160 56,000

مادگی استاندارد مدل نسیم

160 56,000
سه راهی پرنسس 40

240,000

سه راهی مولتی فردان

100 130,000
دو شاخه پارمیس 200

50,000

دو شاخه مرجان

600 25,000
سه شاخه سه فاز فردان 60 180,000

مادگی سه فاز فردان

50 180,000
دو شاخه استاندارد مدل دریا 160

65,000

مادگی استاندارد مدل دریا

160 65,000
کلید سیمون تکفاز 30

320,000

کلید سیمون سه فاز

20 360,000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی چینی 100

84,000

پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی پلی آمید

100 80,000
کلید تک پل بارانی فردان طرح بوش 100 73,000

کلید دو پل بارانی فردان طرح بوش

100 79,000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح بوش 100

79,000

کلید زنگ بارانی فردان طرح بوش

100 73,000
پریز بارانی ارتدار طرح کوپ 100 84,000

پریز بارانی بدون ارت ارتدار طرح کوپ

100 80,000
کلید تک پل بارانی طرح کوپ 100 73,000

کلید دو پل بارانی طرح کوپ

100 79,000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح کوپ 100

79,000

کلید زنگ بارانی طرح کوپ

100 73,000
پریز سه فاز بارانی 60 160.000

پریز سه فاز توکار

80 250.000
پریز روکار ساده مغز چینی 100 65.000

پریز روکار ارتدار مغز چینی

100 68.000
پریز توکار ارتدار مغز چینی 100

70.000

پریز توکار درب دار تابلویی

100 75.000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 1.8 متری 20 620,000

محافظ یخچال 2 خانه ساده 2.7 متری

20 680,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 1.8 متری 20 700,000

محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 2.7 متری

20 790,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 1.8 متری 20

780,000

محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 2.7 متری

20 870,000
محافظ یخچال 4 خانه 1.8 متری 20 910,000

محافظ یخچال 4 خانه 3 متری

20 980,000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 1.8 متری 20

910,000

محافظ کامپیوتر 4 خانه 3 متری

20 980,000
محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 1.5 متری 20

 

محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 3 متری

20
محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 1.5 متری 10

محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 3 متری

10
محافظ یخچال دو شاخه دار 20

500,000

محافظ کولر گازی دو شاخه دار

20 730,000
محافظ پکیج دو شاخه دار 20

520,000

محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار

20 730,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 1.8 متری 10 800,000

محافظ کامپیوتر 6 خانه 2.7 متری

10 850,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 4.5 متری 10

930,000

محافظ یخچال دوشاخه دار سرامیکی

20 520,000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار سرامیکی 20

750,000

محافظ پکیج دو شاخه دار سرامیکی

20 540,000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار سرامیکی 20 750,000

کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس

500 متر
کابل 4 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس 300 متر

کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس

250 متر

کابل 1 زوج آیفونی 04

2500 متر= 10 حلقه

کابل 2 زوج آیفونی 04

2500 متر= 10 حلقه
کابل 4 زوج آیفونی 04 2000 متر= 8 حلقه

کابل 6 زوج آیفونی 04

1500 متر= 6 حلقه
کابل 1 زوج آیفونی 05 2500 متر= 10 حلقه

کابل 2 زوج آیفونی 05

2000 متر= 10 حلقه
کابل 4 زوج آیفونی 05 2000 متر= 8 حلقه

کابل 6 زوج آیفونی 05

1500 متر= 6 حلقه
کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 05 500 متر

کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 05

300 متر
کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 05 250 متر

کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 06

500 متر
کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 06 300 متر

کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 06

250 متر
کابل 10 زوجی فویلدار هوایی 06 200 متر

کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 05

500 متر
کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 05 300 متر

کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 05

250 متر
کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 06 500 متر

کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 06

300 متر
کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 06 250 متر

کابل 10 زوجی فویلدار زمینی 06

200 متر
سیم تلفن دول 06 20 حلقه

سیم تلفن بند خط چهار رشته

20 حلقه
کابل آنتن فویلدار تمام مس 600 قرقره

کابل آنتن فویلدار مغز مس و شیلد سی سی ام

600 قرقره
کابل آنتن فویلدار تمام سی سی ام 600 قرقره

کابل RG59 ترکیبی برق سی سی

305 قرقره
کابل RG59 ترکیبی تمام مس 305 قرقره

کابل RG59 ترکیبی برق مس

305 قرقره
کابل RG59 مغز مس 500 قرقره

کابل RG59 مس

500 قرقره
سیم جنگی مهار دار سی سی ام 4 حلقه

سیم جنگی مهار دار مس

4 حلقه
سه شاخه تلفن ساده 1000

سه شاخه تلفن سوکتدار

500
سه شاخه تلفن دو سوکته 500

پریز تلفن ساده روکار 101

450
پریز تلفن سوکت دار 108 400

پریز دیواری 16 * 3

24
پریز دیواری 16 * 4 24

پریز دیواری 16 * 5

24
پریز دیواری 32 * 3 24

پریز دیواری 32 * 4

24
پریز دیواری 32 * 5 24

پریز سیار 16 * 3

24
پریز سیار 16 * 4 24

پریز سیار 16 * 5

24
پریز سیار 32 * 3 24

پریز سیار 32 * 4

24
پریز سیار 32 * 5 24

شاخه سیار 16 * 3

24
شاخه سیار 16 * 4 24

شاخه سیار 16 * 5

24
شاخه سیار 32 * 3 24

شاخه سیار 32 * 4

24
شاخه سیار 32 * 5 24

فیوز کاردی کوتاه

60
فیوز کاردی بلند 60

فیوز کاردی 200 تا 250 آمپر

48
فیوز کاردی 315 تا 400 آمپر 36

فیوز کاردی 500 تا 613 آمپر

24
پایه فیوز کاردی کوتاه 60

پایه فیوز کاردی بلند

60
پایه فیوز کاردی 200 تا 250 آمپر 18

پایه فیوز کتابی 25 آمپر

64
پایه فیوز کتابی 63 آمپر 40

پایه فیوز باکسی 25 آمپر

72
پایه فیوز باکسی 63 آمپر 96

سوکتهای 63 آمپر و 125 آمپر

هواکش 10 10

هواکش 15

8
فتوسل 10 آمپر کاوه 60

فتوسل 20 آمپر کاوه

60
سنسور حرکتی سقفی 50

سنسور حرکتی دیواری بلند

50
سنسور حرکتی دیواری 50

سنسور حرکتی توکار

100
سنسور حرکتی چند حالته 36

سنسور حرکتی سر پیچی

50
سنسور سقفی سام 28

سرپیچ 2 تکه راکورد دار سرامیکی

144
سرپیچ 2 تکه بی راکورد سرامیکی 144

سرپیچ آویز E40 سرامیکی

48
سرپیچ تونلی E27 سرامیکی

سرپیچ تونلی E40 سرامیکی

144
سرپیچ 3 تکه بی راکورد باکالیت 500

حشره کش قرصی گارد

144
0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد. © Copyrights - PersianPishraneh Co. - 2012
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی