لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

فردان الکترونیک

فردان الکترونیک

لیست قیمت محصولات فردان الکترونیک

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال)قیمت محصول مغزی چینی (ریال)

سه خانه ساده بدون سیم

20

190.000

210.000

سه خانه ساده 1.8 متری

20

250.000

270.000

سه خانه ساده 3 متری

20

289.000

315.000

سه خانه ساده 5 متری

20

365.000

385.000

چهار خانه مستطیل ساده بدون سیم

20

220.000

250.000

چهار خانه مستطیل ساده 1.8 متری

20

280.000

310.000

چهار خانه مستطیل ساده3 متری

20

310.000

340.000

چهار خانه مستطیل ساده 5 متری

20

365.000

410.000

چهار خانه مربع ساده بدون سیم

20

220.000

250.000

چهار خانه مربع ساده 1.8 متری

20

280.000

310.000

چهار خانه مربع ساده 3 متری

20

310.000

340.000

چهار خانه مربع ساده 5 متری

20

365.000

410.000

شش خانه بدون ارت بدون سیم

20

360.000

310.000

شش خانه بدون ارت 1.8 متری

10

320.000

385.000

شش خانه بدون ارت 3 متری

6

360.000

410.000

شش خانه بدون ارت 5 متری

6

420.000

470.000

سه خانه صبا ساده بدون سیم

100

110.000

سه خانه صبا ساده 1.8 متری

20

158.000

سه خانه صبا ساده 3 متری

20

193.000

سه خانه صبا ساده 5 متری

20

264.000

چهار خانه صبا ساده بدون سیم

20

120.000

چهار خانه صبا ساده 1.8 متری

20

168.000

چهار خانه صبا ساده 3 متری

20

202.000

چهار خانه صبا ساده 5 متری

20

276.000

پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 1.8 متری

10

690.000

پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 3 متری

10

850.000

پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 5 متری

10

950.000

سه خانه ارتدار بدون سیم

200.000

220.000

سه خانه ارتدار 1.8 متری

260.000

300.000

سه خانه ارتدار 3 متری

348.000

380.000

سه خانه ارتدار 5 متری

430.000

490.000

چهار خانه مستطیل ارتدار بدون سیم

240.000

260.000

چهار خانه مستطیل ارتدار 1.8 متری

300.000

350.000

چهار خانه مستطیل ارتدار 3 متری

367.000

400.000

چهار خانه مستطیل ارتدار 5 متری

470.000

500.000

چهار خانه مربع ارتدار بدون سیم

240.000

260.000

چهار خانه مربع ارتدار 1.8 متری

330.000

350.000

چهار خانه مربع ارتدار 3 متری

380.000

400.000

چهار خانه مربع ارتدار 5 متری

480.000

500.000

شش خانه ارتدار بدون سیم

290.000

340.000

شش خانه ارتدار 1.8 متری

360.000

430.000

شش خانه ارتدار 3 متری

437.000

485.000

شش خانه ارتدار 5 متری

547.000

570.000

سه خانه صبا ارتدار بدون سیم

126.000

سه خانه صبا ارتدار 1.8 متری

192.000

سه خانه صبا ارتدار 3 متری

256.000

سه خانه صبا ارتدار 5 متری

353.000

قرقره کوچک با مینیاتوری 

1.480.000

قرقره بزرگ با مینیاتوری 

1.670.000

شش خانه ولتی بدون سیم

360.000

شش خانه ولتی 1.8 متری

410.000

شش خانه ولتی 3 متری

480.000

شش خانه ولتی 5 متری

590.000

چهار خانه بدون ارت دو شاخه دار

120.000

رورو 5 رمتری سیاوا

415.000

رورو 10 رمتری سیاوا

483.000

رورو 5 رمتری سیاوا با پورت USB

620.000

رورو 10 رمتری سیاوا با پورت USB

677.000

سه راهی صنعتی فردان بدون سیم

100

220.000

سه راهی صنعتی فردان با مغزی سرامیکی بدون سیم

100

240.000

دو شاخه استاندارد مدل نسیم

100

39.500

مادگی استاندارد مدل نسیم

100

39.500

سه راهی پرنسس

100

132.000

سه راهی مولتی فردان

100

95.000

دو شاخه پارمیس

100

32.500

دو شاخه مرجان

100

16.500

سه شاخه سه فاز فردان

100

132.000

مادگی سه فاز فردان

100

132.000

دو شاخه استاندارد مدل دریا

100

44.000

مادگی استاندارد مدل دریا

100

44.000

کلید سیمون تکفاز

60

250.000

کلید سیمون سه فاز

80

274.000

پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی چینی

100

60.000

پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی پلی آمید

100

58.000

کلید تک پل بارانی فردان طرح بوش

100

55.000

کلید دو پل بارانی فردان طرح بوش

100

58.000

کلید تبدیل بارانی فردان طرح بوش

160

55.000

کلید زنگ بارانی فردان طرح بوش

160

55.000

پریز بارانی ارتدار طرح کوپ

200

60.000

پریز بارانی بدون ارت ارتدار طرح کوپ

600

57.000

کلید تک پل بارانی طرح کوپ

160

54.000

کلید دو پل بارانی طرح کوپ

160

57.000

کلید تبدیل بارانی فردان طرح کوپ

60

55.000

کلید زنگ بارانی طرح کوپ

50

55.000

پریز سه فاز بارانی

30

115.000

پریز سه فاز توکار

20

180.000

پریز روکار ساده مغز چینی

100

39.000

پریز روکار ارتدار مغز چینی

40

43.000

پریز توکار ارتدار مغز چینی

45.000

پریز توکار درب دار تابلویی

45.000

محافظ یخچال 2 خانه ساده 1.8 متری

20

443.000

محافظ یخچال 2 خانه ساده 2.7 متری

20

495.000

محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 1.8 متری

20

500.000

محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 2.7 متری

20

560.000

محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 1.8 متری

20

520.000

محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 2.7 متری

20

590.000

محافظ یخچال 4 خانه 1.8 متری

20

630.000

محافظ یخچال 4 خانه 3 متری

20

680.000

محافظ کامپیوتر 4 خانه 1.8 متری

20

630.000

محافظ کامپیوتر 4 خانه 3 متری

20

680.000

محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 1.5 متری

20

810.000

محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 3 متری

20

890.000

محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 1.5 متری

10

1.095.000

محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 3 متری

10

1.180.000

محافظ یخچال دو شاخه دار

20

365.000

محافظ کولر گازی دو شاخه دار

20

570.000

محافظ پکیج دو شاخه دار

20

375.000

محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار

20

560.000

محافظ کامپیوتر 6 خانه 1.8 متری

10

518.000

محافظ کامپیوتر 6 خانه 2.7 متری

10

563.000

محافظ کامپیوتر 6 خانه 4.5 متری

10

675.000

محافظ یخچال دوش اخه دار سرامیکی

20

570.000

محافظ کولر گازی دو شاخه دار سرامیکی

20

385.000

محافظ پکیج دو شاخه دار سرامیکی

20

375.000

محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار سرامیکی

20

580.000

کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس

500 متر

کابل 4 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس

300 متر

کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس

250 متر

کابل 1 زوج آیفونی 04

2500 متر= 10 حلقه

2.100

کابل 2 زوج آیفونی 04

2500 متر= 10 حلقه

3.300

کابل 4 زوج آیفونی 04

2000 متر= 8 حلقه

6.000

کابل 6 زوج آیفونی 04

1500 متر= 6 حلقه

8.250

کابل 1 زوج آیفونی 05

2500 متر= 10 حلقه

2.750

کابل 2 زوج آیفونی 05

2000 متر= 10 حلقه

4.300

کابل 4 زوج آیفونی 05

2000 متر= 8 حلقه

8.150

کابل 6 زوج آیفونی 05

1500 متر= 6 حلقه

11.000

کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 05

500 متر

5.700

کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 05

300 متر

9.800

کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 05

250 متر

13.500

کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 06

500 متر

7.000

کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 06

300 متر

11.500

کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 06

250 متر

15.500

کابل 10 زوجی فویلدار هوایی 06

200 متر

26.500

کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 05

500 متر

6.600

کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 05

300 متر

11.500

کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 05

250 متر

15.500

کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 06

500 متر

7.900

کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 06

300 متر

12.500

کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 06

250 متر

18.200

کابل 10 زوجی فویلدار زمینی 06

200 متر

28.500

سیم تلفن دول 06

20 حلقه

205.000

سیم تلفن بند خط دو رشته

20 حلقه

258.000

کابل آنتن فویلدار تمام مس

600 قرقره

28.000

کابل آنتن فویلدار مغز مس و سیلد سی سی ام

600 قرقره

19.500

کابل آنتن فویلدار تمام سی سی ام

600 قرقره

11.000

کابل RG59 ترکیبی برق سی سی

305 قرقره

21.000

کابل RG59 ترکیبی تمام مس

305 قرقره

36.000

کابل RG59 ترکیبی برق مس

305 قرقره

23.000

کابل RG59 مغز مس

500 قرقره

18.500

کابل RG59  مس

500 قرقره

24.000

سیم جنگی مهار دار سی سی ام

4 حلقه

6.500

سیم جنگی مهار دار مس

4 حلقه

سه شاخه تلفن ساده

1000

5.800

سه شاخه تلفن سوکتدار

500

10.000

سه شاخه تلفن دو سوکته

500

13.000

پریز تلفن ساده روکار 101

450

11.500

پریز تلفن سوکت دار 108

400

19.000

پریز دیواری 16 * 3

24

247.000

پریز دیواری 16 * 4

24

271.200

پریز دیواری 16 * 5

24

288.000

پریز دیواری 32 * 3

24

297.000

پریز دیواری 32 * 4

24

307.000

پریز دیواری 32 * 5

24

320.000

پریز سیار 16 * 3

24

242.000

پریز سیار 16 * 4

24

265.000

پریز سیار 16 * 5

24

284.000

پریز سیار 32 * 3

24

294.000

پریز سیار 32 * 4

24

301.000

پریز سیار 32 * 5

24

315.000

شاخه سیار 16 * 3

24

217.000

شاخه سیار 16 * 4

24

230.000

شاخه سیار 16 * 5

24

248.000

شاخه سیار 32 * 3

24

249.000

شاخه سیار 32 * 4

24

267.000

شاخه سیار 32 * 5

24

284.000

فیوز کاردی کوتاه

60

85.000

فیوز کاردی بلند

60

1000.000

فیوز کاردی 2000 تا 250

48

166.000

فیوز کاردی 315 تا 400 آمپر

36

215.000

فیوز کاردی 500 تا 613 آمپر

24

265.000

پایه فیوز کاردی کوتاه

60

156.000

پایه فیوز کاردی بلند

60

184.000

پایه فیوز کاردی 200 تا 250 آمپر

18

474.000

پایه فیوز کتابی 25 آمپر

64

91.000

پایه فیوز کتابی 63 آمپر

40

179.000

پایه فیوز باکسی 25 آمپر

72

81.000

پایه فیوز باکسی 63 آمپر

96

153.000

سوکتهای 63 آمپر و 125 آمپر

تماس بگیرید

هواکش 10

10

297.000

هواکش 15

8

448.000

فتوسل 10 آمپر کاوه

60

260.000

فتوسل 20 آمپر کاوه

60

360.000

سنسور حرکتی سقفی

50

576.000

سنسور حرکتی دیواری بلند

50

530.000

سنسور حرکتی دیواری

50

337.000

سنسور حرکتی توکار

100

560.000

سنسور حرکتی چند حالته

36

547.000

سنسور حرکتی سر پیچی

50

602.000

سنسور سقفی سام

28

382.000

سرپیچ 2 تکه راکورد دار سرامیکی

144

43.000

سرپیچ 2 تکه بی راکورد سرامیکی

144

37.000

سرپیچ آویز E40 سرامیکی

48

81.000

سرپیچ تونلی E27 سرامیکی

26.000

سرپیچ تونلی E40 سرامیکی

144

65.000

سرپیچ 3 تکه بی راکورد باکالیت

500

16.000

حشره کش قرصی گارد

144

65.000