لیست قیمت محصولات شیوا امواج

لیست قیمت محصولات شیوا امواج

لیست قیمت محصولات شیوا امواج

ردیف

شرح کالا( مشخصات)

کد محصول

قیمت (ریال)

1

مولتی متر 144

22E1

2.490.000

2

سوپر ولت آمپر متر ‌96B

22D2

1.680.000

3

رله کنترل آمپر سه فاز

13D1

1.850.000

4

ولتمتر 96*48

22U1

1.100.000

5

ولتمتر 96 دیجیتال

22D3

1.100.000

6

آمپرمتر 96*48

21U1

1.200.000

7

آمپرمتر 96 دیجیتال

21D1

1.100.000

8

سوپر ولت آمپر متر ‌71

22B1

1.300.000

9

سوپر کننرل فاز (بدون نول)

13B3

900.000

10

کنترل فاز (بدون نول)

13B1

730.000

11

مینی کنترل فاز میکرو و پرسسوری

13J1

760.000

12

سوپر کنترل فاز دیجیتال

13B4

1.130.000

13

کنترل فاز باز

13F5

1.380.000

14

کنترل بار دیجیتال

13F6

1.130.000

15

ساعت نجومی 6A

12B2

1.365.000

16

ساعت نجومی 20A

12B2

1.450.000

17

ساعت نجومی دو رله ای

12B4

1.430.000

18

فتوسل 6A

11A1

295.000

19

فتوسل 10A

11A1

345.000

20

فتوسل 16A

11A1

385.000

21

سوپر فتوسل (با محافظ کنتاکتور)

11B1

585.000

22

تایمر ثانیه (60-1 S)

14J2

480.000

23

تایمر دقیقه (60-1 M)

14J3

480.000

24

تایمر چپگرد،راستگرد

14B7

895.000

25

تایمر استارت مجدد

14B5

610.000

26

مولتی تایمر دیجیتال (همه کاره)

14B12

980.000

27

سوپر تایمر دیجیتال

14B2

860.000

28

تایمر راه پله دو مینیاتور

14J1

520.000

29

ساعت فرمان ماهانه دیجیتال

12B3

1.130.000

30

ساعت فرمان روزانه ، هفتگی دیجیتال

12B3

1.130.000

31

شمارنده دیجیتال(کانتر)

17B1

990.000

32

محافظ کنتاکتور(کنترل فاز تک فاز)

20J2

465.000

33

محافظ ولتاژ 20A

20B1

800.000

34

ترموستات 96 (PID)

15D1

1.950.000

35

ترموستات 0 تا 900

15B2

1.250.000

36

ترموستات 50 تا 125 سنسور دار

15B3

1.450.000

37

فلوتر الکتریکی(تایمردار)

16B1

850.000

38

سنسور فلوتر الگترونیکی

23P1

210.000

39

فلوتر مکانیکی (شناور)

16L1

570.000

40

ساعت کار با رله خروجی قابل تنظیم

14B7

960.000

41

محافظ یخچال فریزر میکروپرسسوری

20R1

695.000

42

محافظ ولتاژ 6 پریز دیجیتال

20H2

1.190.000

43

مجافظ پکیج

20R1

695.000

44

تایمر ستاره مثلث

14J4

650.000

45

تایمر کلید روغنی

14J2

480.000

46

کنترل آمپر سه رله ای

20D2

1.920.000