لیست قیمت محصولات شیوا امواج

لیست قیمت محصولات شیوا امواج

لیست قیمت محصولات شیوا امواج

لیست قیمت محصولات شیوا امواج

لیست قیمت محصولات شیوا امواج

ردیف

شرح کالا( مشخصات)کد محصول

قیمت (ریال)

1مولتی متر 14422E13.765.000
2سوپر ولت آمپر متر ‌96B22D22.155.000
3رله کنترل آمپر 96C13D12.500.000
4کنترل آمپر سه رله ای22U12.500.000
5ولتمتر 96*4822D31.425.000
6ولتمتر تکی 96 دیجیتال21U11.425.000
6آمپرمتر 96*4821U11.585.000
7آمپرمتر تکی 96 دیجیتال21D11.425.000
8سوپر ولت آمپر متر ‌7122B11.850.000
9سوپر کننرل فاز (بدون نول)13B31.300.000
10کنترل فاز (بدون نول)13B11.070.000
11مینی کنترل فاز میکرو  پروسسوری13J11.070.000
12سوپر کنترل فاز دیجیتال13B41.425.000
13کنترل فاز بار13F51.700.000
14کنترل بار دیجیتال13F61.475.000
15ساعت نجومی 6A12B21.590.000
16ساعت نجومی 20A12B21.815.000
17ساعت نجومی دو رله ای12B21.980.000
18فتوسل 6A11A1385.000
19فتوسل 10A11A1395.000
20فتوسل 16A11A1500.000
21سوپر فتوسل (با محافظ کنتاکتور)11B1925.000
22تایمر ثانیه  ( S  1-60 )14J2640.000
23تایمر دقیقه (60-1 M)14J3695.000
24تایمر چپ گرد،راست گرد14B81.255.000
25تایمر استارت مجدد14B5875.000
26تایمر ستاره مثلث14B12855.000
26تایمر کلید روغنی14B12640.000
26مولتی تایمر دیجیتال (همه کاره)14B121.400.000
27سوپر تایمر دیجیتال14B21.200.000
28تایمر راه پله دو مینیاتور14J1680.000
28ساعت فرمان ماهانه دیجیتال14J11.475.000
28ساعت فرمان دو رله ای14J11.980.000
29ساعت فرمان 20A12B31.675.000
30ساعت فرمان روزانه ، هفتگی دیجیتال12B31.475.000
31شمارنده دیجیتال(کانتر)17B11.390.000
32محافظ کنتاکتور(کنترل فاز تک فاز)20J2625.000
33محافظ ولتاژ 20A20B11.050.000
34ترموستات 96 (PID)15D12.680.000
35ترموستات 0 تا 90015B21.655.000
36ترموستات 50 تا 125 سنسور دار15B31.935.000
37رطوبت سنج16B12.650.000
37فلوتر الکترونیکی(تایمردار)16B11.195.000
38سنسور فلوتر الگترونیکی23P1240.000
39فلوتر مکانیکی (کابل 2 متری)16L1745.000
39فلوتر مکانیکی (کابل 5 متری)16L1990.000
40ساعت کار با رله خروجی قابل تنظیم14B71.255.000
41محافظ یخچال فریزر میکروپرسسوری20R1935.000
42محافظ ولتاژ 6 پریز دیجیتال20H21.650.000
43مجافظ پکیج میکروپرسسوری20R1935.000

مشاهده آخرین لیست محصولات الکتریکی و برق ساختمان