لیست قیمت محصولات شیوا امواج

لیست قیمت محصولات شیوا امواج

لیست قیمت محصولات شیوا امواج

لیست قیمت محصولات شیوا امواج

لیست قیمت محصولات شیوا امواج

ردیف

شرح کالا( مشخصات)کد محصول

قیمت (ریال)

1مولتی متر 14422E13.300.000
2سوپر ولت آمپر متر ‌96B22D21.890.000
3رله کنترل آمپر سه فاز13D12.190.000
4ولتمتر 96*4822U11.250.000
5ولتمتر 96 دیجیتال22D31.250.000
6آمپرمتر 96*4821U11.390.000
7آمپرمتر 96 دیجیتال21D11.250.000
8سوپر ولت آمپر متر ‌7122B11.630.000
9سوپر کننرل فاز (بدون نول)13B31.140.000
10کنترل فاز (بدون نول)13B1940.000
11مینی کنترل فاز میکرو  پروسسوری13J1940.000
12سوپر کنترل فاز دیجیتال13B41.250.000
13کنترل فاز بار13F51.590.000
14کنترل بار دیجیتال13F61.295.000
15ساعت نجومی 6A12B21.465.000
16ساعت نجومی 20A12B21.590.000
17ساعت نجومی دو رله ای12B41.790.000
18فتوسل 6A11A1340.000
19فتوسل 10A11A1350.000
20فتوسل 16A11A1440.000
21سوپر فتوسل (با محافظ کنتاکتور)11B1810.000
22تایمر ثانیه  ( S  1-60 )14J2560.000
23تایمر دقیقه (60-1 M)14J3610.000
24تایمر چپ گرد،راست گرد14B81.100.000
25تایمر استارت مجدد14B5770.000
26مولتی تایمر دیجیتال (همه کاره)14B121.230.000
27سوپر تایمر دیجیتال14B21.060.000
28تایمر راه پله دو مینیاتور14J1595.000
29ساعت فرمان ماهانه دیجیتال12B31.295.000
30ساعت فرمان روزانه ، هفتگی دیجیتال12B31.295.000
31شمارنده دیجیتال(کانتر)17B11.220.000
32محافظ کنتاکتور(کنترل فاز تک فاز)20J2550.000
33محافظ ولتاژ 20A20B1920.000
34ترموستات 96 (PID)15D12.350.000
35ترموستات 0 تا 90015B21.450.000
36ترموستات 50 تا 125 سنسور دار15B31.690.000
37فلوتر الکترونیکی(تایمردار)16B11.050.000
38سنسور فلوتر الگترونیکی23P1210.000
39فلوتر مکانیکی (شناور)16L1650.000
40ساعت کار با رله خروجی قابل تنظیم14B71.100.000
41محافظ یخچال فریزر میکروپرسسوری20R1820.000
42محافظ ولتاژ 6 پریز دیجیتال20H21.450.000
43مجافظ پکیج20R1820.000
44تایمر ستاره مثلث14J4750.000
45تایمر کلید روغنی14J2560.000
46کنترل آمپر سه رله ای20D22.200.000

مشاهده آخرین لیست محصولات الکتریکی و برق ساختمان