لیست قیمت محصولات روشنایی نمانور

لیست قیمت محصولات روشنایی نمانور

لیست قیمت محصولات روشنایی نمانور

شرح کالا( مشخصات)

تعداد در کارتن

قیمت نقد عامل

قیمت غیر نقد عامل

قیمت غیر نقد مصرف کننده

لامپ ال ای دی زیر کابینتی 4W

25

151.565

163.690

188.243

لامپ ال ای دی زیر کابینتی 8W

25

196.473

212.190

244.019

لامپ ال ای دی زیر کابینتی 12W

25

219.488

237.047

272.604

لامپ ال ای دی زیر کابینتی 16W

25

261.028

281.910

324.196

لامپ ال ای دی زیر کابینتی خطی 5.2W

133.040

143.683

165.236

لامپ ال ای دی زیر کابینتی خطی 10.8W

235.834

235.834

271.210

خطی روکار 30W

20

499.602

539.570

620.505

خطی روکار 60W

20

785.890

848.761

976.075

خطی روکار 100W

1.201.289

1.897.392

1.492.001

لامپ ال ای دی پنل سقفی 8W

توکار اسلیم(باریک)

گرد و مربع RHZ-SHZ

231.276

249.778

287.245

لامپ ال ای دی پنل سقفی 20W

توکار اسلیم(باریک)

گرد و مربع RHZ-SHZ

501.847

541.995

623.294

لامپ ال ای دی پنل سقفی 24W

توکار اسلیم(باریک)

گرد و مربع RHZ-SHZ

718.528

776.010

892.412

لامپ ال ای دی پنلی (6+2)سقفی پنلی روکار (1*3) 8W

282.920

305.554

351.387

لامپ ال ای دی پنلی (18+3)سقفی پنلی روکار (1*3) 21W

478.270

516.532

591.012

پروژکتور ال ای دی COB سری B وات 10

353.651

381.943

439.234

پروژکتور ال ای دی COB سری B وات 20

545.632

589.283

677.675

پروژکتور ال ای دی COB سری B وات 30

648.359

700.228

805.262

پروژکتور ال ای دی COB سری B وات 50

825.185

891.199

1.024.879

لامپ ال ای دی رنگی 1W

25.822

27.888

32.071

لامپ ال ای دی 2W

87.009

93.970

108.065

لامپ ال ای دی 3.5W

142.022

153.383

176.391

لامپ ال ای دی هالوژنی سفید + زرد 3وات

61.861

66.810

76.831

لامپ ال ای دی هالوژنی سفید + زرد 8وات

80.273

86.695

99.699

لامپ ال ای دی حبابی 5وات

61.187

66.082

75.994

لامپ ال ای دی اشکی + کندل 7W

76.905

83.057

95.516

لامپ ال ای دی حبابی 12W

81.957

88.514

101.791

لامپ ال ای دی حبابی 15W

113.393

122.464

140.834

لامپ ال ای دی حبابی 20W

161.669

174.602

200.793

لامپ ال ای دی حبابی 30W

285.166

307.979

354.176

لامپ ال ای دی حبابی 40W

392.945

424.381

488.038

لامپ ال ای دی حبابی 50W

474.902

512.894

589.823

لامپ ال ای دی حبابی 70W

759.507

820.267

943.307

لامپ ال ای دی حبابی 900W

1.003.694

1.083.989

1.246.588

لامپ ال ای دی حبابی 125W

1.423.584

1.537.470

1.768.091

لامپ ال ای دی حبابی 150W

1.735.694

1.874.550

2.155.732

لامپ ال ای دی فیلامنت دار اشکی + کندل 4وات

67.923

73.357

84.361

لامپ ال ای دی فیلامنت دار مات 4 وات

67.923

73.357

84.361

لامپ ال ای دی فیلامنت دار کهربایی 4 وات

67.923

73.357

84.361

لامپ ال ای دی فیلامنت دار اشکی + کندل5 وات

80.834

87.301

100.396

لامپ ال ای دی پشت جیوه ای 4 وات

84.203

90.393

104.580