لیست قیمت محصولات دلتا

لیست قیمت محصولات دلتا

لیست قیمت محصولات دلتا

ردیفسرپیچرنگ نورنوع لامپتعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)
1E14 / E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 11 وات اتحاد10070.000
2E14آفتابی / مهتابیکم مصرف 11 وات اشکی10034.000
3E14آفتابی / مهتابیکم مصرف 12 وات اشکی10034.000
4E14 / E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 11 وات پیچی160
5E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 15 وات پیچی100
6E14 / E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 18 وات پیچی100130.000
7E27سبزکم مصرف 18 وات پیچی رنگی10095.000
8E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 20 وات پیچی60120.000
9E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 20 وات نیم پیچ60120.000
10E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 25 وات پیچی60150.000
11E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 30 وات پیچی60165.000
12E27سبز / آبیکم مصرف 30 وات پیچی رنگی60115.000
13E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 40 وات نیم پیچ40240.000
14E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 45 وات پیچی40195.000
15E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 50 وات اتحاد15380.000
16E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 55 وات پیچی40370.000
17E27سبز / آبی / قرمزکم مصرف 55 وات پیچی رنگی40180.000
18E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 80 وات پیچی30450.000
19E27آفتابی / مهتابیکم مصرف105 وات اتحاد20750.000
20E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 105 وات گل12850.000
21E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 200 وات اتحاد41.200.000
22E40آفتابی / مهتابیکم مصرف 36 وات FPL4
232G11آفتابی / مهتابیلامپ 6 وات هالوژنی به همراه سوکت سرامیکی GU105017.000
24GU10آفتابی / مهتابیلامپ 7 وات کلاسیک100120.000
25E27آفتابی / مهتابیلامپ 9 وات کلاسیک50133.000
26E27سبز/آبی/قرمز/زردلامپ 9 وات کلاسیک50149.000
27E27سبز / آبی / قرمزلامپ 12 وات کلاسیک50169.000
28E27آفتابی / مهتابیلامپ 15 وات کلاسیک50198.000
29E27آفتابی / مهتابیلامپ 20 وات کلاسیک50280.000
30E27آفتابی / مهتابیلامپ 7 وات اطلس50
31E27آفتابی / مهتابیلامپ 12 وات اطلس100155.000
32E27آفتابی / مهتابیلامپ 17 وات اطلس50193.000
33E27آفتابی / مهتابیلامپ 20 وات اطلس50310.000
34E27آفتابی / مهتابیلامپ 30 وات اطلس50580.000
35E27آفتابی / مهتابیلامپ 40 وات اطلس40780.000
36E27آفتابی / مهتابیلامپ 50 وات اطلس20900.000
37E27آفتابی / مهتابیلامپ 70 وات اطلس91.020.000
38E40آفتابی / مهتابیلامپ 90 وات اطلس91.520.000
39E40آفتابی / مهتابیلامپ 30 وات رویال9490.000
40E27آفتابی / مهتابیلامپ 50 وات رویال18780.000
41E27آفتابی / مهتابیلامپ 7 وات اشکی18145.000
42E14آفتابی / مهتابیلامپ 7 وات اشکی100145.000
43E14آفتابی / مهتابیلامپ 4 وات فیلامنت100145.000
44E14آفتابی / مهتابیپنل 60*60 ( 60 وات )1002.800.000
45ADAPTERآفتابی / مهتابیپنل 60*60 ( 60 وات )5
46E27آفتابی / مهتابی60 وا مدل کارا41.100.000
47ADAPTERآفتابی / مهتابیپنل دور سرامیک 6 وات42250.000
48ADAPTERآفتابی / مهتابیپنل دور سرامیک 12 وات24390.000
49ADAPTERآفتابی / مهتابیپنل دور سرامیک 18 وات10540.000
50ADAPTERآفتابی / مهتابیپنل دور شیشه ای 6 وات42250.000
51آفتابی / مهتابیپروژکتور 10 وات24500.000
52آفتابی / مهتابیپروژکتور 20 وات12800.000
53آفتابی / مهتابیپروژکتور 30 وات121.000.000
54آفتابی / مهتابیپروژکتور 50 وات121.350.000