لیست قیمت محصولات دلتا

لیست قیمت محصولات دلتا

لیست قیمت محصولات دلتا

ردیف

سرپیچ

رنگ نور

نوع لامپ

تعداد در کارتن

قیمت محصول (ریال)

1

E14 / E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 11 وات اتحاد

100

70.000

2

E14

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 11 وات اشکی

100

34.000

3

E14

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 12 وات اشکی

100

34.000

4

E14 / E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 11 وات پیچی

160

80.000

5

E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 15 وات پیچی

100

85.000

6

E14 / E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 18 وات پیچی

100

105.000

7

E27

سبز

کم مصرف 18 وات پیچی رنگی

100

95.000

8

E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 20 وات پیچی

60

110.000

9

E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 20 وات نیم پیچ

60

110.000

10

E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 25 وات پیچی

60

115.000

11

E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 30 وات پیچی

60

130.000

12

E27

سبز / آبی

کم مصرف 30 وات پیچی رنگی

60

115.000

13

E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 40 وات نیم پیچ

40

165.000

14

E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 45 وات پیچی

40

195.000

15

E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 50 وات اتحاد

15

230.000

16

E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 55 وات پیچی

40

225.000

17

E27

سبز / آبی / قرمز

کم مصرف 55 وات پیچی رنگی

40

180.000

18

E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 80 وات پیچی

30

270.000

19

E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف105 وات نیم پیچ

20

440.000

20

E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 105 وات نیم گل

12

480.000

21

E27

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 200 وات اتحاد

4

590.000

22

E40

آفتابی / مهتابی

کم مصرف 36 وات FPL

4

950.000

23

2G11

آفتابی / مهتابی

لامپ 6 وات هالوژنی به همراه سوکت سرامیکی GU10

50

تماس بگیرید

24

GU10

آفتابی / مهتابی

لامپ 7 وات کلاسیک

100

147.000

25

E27

آفتابی / مهتابی

لامپ 9 وات کلاسیک

50

108.000

26

E27

آفتابی / مهتابی

لامپ 9 وات کلاسیک

50

116.000

27

E27

سبز / آبی / قرمز

لامپ 12 وات کلاسیک

50

135.000

28

E27

آفتابی / مهتابی

لامپ 15 وات کلاسیک

50

140.000

29

E27

آفتابی / مهتابی

لامپ 20 وات کلاسیک

50

165.000

30

E27

آفتابی / مهتابی

لامپ 7 وات اطلس

50

250.000

31

E27

آفتابی / مهتابی

لامپ 12 وات اطلس

100

100.000

32

E27

آفتابی / مهتابی

لامپ 17 وات اطلس

50

120.000

33

E27

آفتابی / مهتابی

لامپ 20 وات اطلس

50

160.000

34

E27

آفتابی / مهتابی

لامپ 30 وات اطلس

50

250.000

35

E27

آفتابی / مهتابی

لامپ 40 وات اطلس

40

460.000

36

E27

آفتابی / مهتابی

لامپ 50 وات اطلس

20

650.000

37

E27

آفتابی / مهتابی

لامپ 70 وات اطلس

9

750.000

38

E40

آفتابی / مهتابی

لامپ 90 وات اطلس

9

980.000

39

E40

آفتابی / مهتابی

لامپ 30 وات رویال

9

1.450.000

40

E27

آفتابی / مهتابی

لامپ 50 وات رویال

18

420.000

41

E27

آفتابی / مهتابی

لامپ 7 وات اشکی

18

650.000

42

E14

آفتابی / مهتابی

لامپ 7 وات اشکی

100

135.000

43

E14

آفتابی / مهتابی

لامپ 4 وات فیلامنت

100

135.000

44

E14

آفتابی / مهتابی

پنل 60*60 ( 60 وات )

100

135.000

45

ADAPTER

آفتابی / مهتابی

پنل 60*60 ( 60 وات )

5

تماس بگیرید

46

E27

آفتابی / مهتابی

60 وا مدل کارا

4

1.000.000

47

ADAPTER

آفتابی / مهتابی

پنل دور سرامیک 6 وات

42

240.000

48

ADAPTER

آفتابی / مهتابی

پنل دور سرامیک 12 وات

24

380.000

49

ADAPTER

آفتابی / مهتابی

پنل دور سرامیک 18 وات

10

530.000

50

ADAPTER

آفتابی / مهتابی

پنل دور شیشه ای 6 وات

42

240.000

51

آفتابی / مهتابی

پروژکتور 10 وات

24

500.000

52

آفتابی / مهتابی

پروژکتور 20 وات

12

800.000

53

آفتابی / مهتابی

پروژکتور 30 وات

12

950.000

54

آفتابی / مهتابی

پروژکتور 50 وات

12

1.300.000