لیست قیمت محصولات دلتا

لیست قیمت محصولات دلتا

لیست قیمت محصولات دلتا

ردیفسرپیچرنگ نورنوع لامپتعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)
1E14 / E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 11 وات اتحاد10070.000
2E14آفتابی / مهتابیکم مصرف 11 وات اشکی10034.000
3E14آفتابی / مهتابیکم مصرف 12 وات اشکی10034.000
4E14 / E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 11 وات پیچی16080.000
5E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 15 وات پیچی10085.000
6E14 / E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 18 وات پیچی100105.000
7E27سبزکم مصرف 18 وات پیچی رنگی10095.000
8E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 20 وات پیچی60110.000
9E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 20 وات نیم پیچ60110.000
10E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 25 وات پیچی60115.000
11E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 30 وات پیچی60130.000
12E27سبز / آبیکم مصرف 30 وات پیچی رنگی60115.000
13E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 40 وات نیم پیچ40165.000
14E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 45 وات پیچی40195.000
15E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 50 وات اتحاد15230.000
16E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 55 وات پیچی40225.000
17E27سبز / آبی / قرمزکم مصرف 55 وات پیچی رنگی40180.000
18E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 80 وات پیچی30270.000
19E27آفتابی / مهتابیکم مصرف105 وات نیم پیچ20440.000
20E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 105 وات نیم گل12480.000
21E27آفتابی / مهتابیکم مصرف 200 وات اتحاد4590.000
22E40آفتابی / مهتابیکم مصرف 36 وات FPL4950.000
232G11آفتابی / مهتابیلامپ 6 وات هالوژنی به همراه سوکت سرامیکی GU1050تماس بگیرید
24GU10آفتابی / مهتابیلامپ 7 وات کلاسیک100147.000
25E27آفتابی / مهتابیلامپ 9 وات کلاسیک50108.000
26E27آفتابی / مهتابیلامپ 9 وات کلاسیک50116.000
27E27سبز / آبی / قرمزلامپ 12 وات کلاسیک50135.000
28E27آفتابی / مهتابیلامپ 15 وات کلاسیک50140.000
29E27آفتابی / مهتابیلامپ 20 وات کلاسیک50165.000
30E27آفتابی / مهتابیلامپ 7 وات اطلس50250.000
31E27آفتابی / مهتابیلامپ 12 وات اطلس100100.000
32E27آفتابی / مهتابیلامپ 17 وات اطلس50120.000
33E27آفتابی / مهتابیلامپ 20 وات اطلس50160.000
34E27آفتابی / مهتابیلامپ 30 وات اطلس50250.000
35E27آفتابی / مهتابیلامپ 40 وات اطلس40460.000
36E27آفتابی / مهتابیلامپ 50 وات اطلس20650.000
37E27آفتابی / مهتابیلامپ 70 وات اطلس9750.000
38E40آفتابی / مهتابیلامپ 90 وات اطلس9980.000
39E40آفتابی / مهتابیلامپ 30 وات رویال91.450.000
40E27آفتابی / مهتابیلامپ 50 وات رویال18420.000
41E27آفتابی / مهتابیلامپ 7 وات اشکی18650.000
42E14آفتابی / مهتابیلامپ 7 وات اشکی100135.000
43E14آفتابی / مهتابیلامپ 4 وات فیلامنت100135.000
44E14آفتابی / مهتابیپنل 60*60 ( 60 وات )100135.000
45ADAPTERآفتابی / مهتابیپنل 60*60 ( 60 وات )5تماس بگیرید
46E27آفتابی / مهتابی60 وا مدل کارا41.000.000
47ADAPTERآفتابی / مهتابیپنل دور سرامیک 6 وات42240.000
48ADAPTERآفتابی / مهتابیپنل دور سرامیک 12 وات24380.000
49ADAPTERآفتابی / مهتابیپنل دور سرامیک 18 وات10530.000
50ADAPTERآفتابی / مهتابیپنل دور شیشه ای 6 وات42240.000
51آفتابی / مهتابیپروژکتور 10 وات24500.000
52آفتابی / مهتابیپروژکتور 20 وات12800.000
53آفتابی / مهتابیپروژکتور 30 وات12950.000
54آفتابی / مهتابیپروژکتور 50 وات121.300.000