لیست قیمت محصولات تیراژه

لیست قیمت محصولات تیراژه

لیست قیمت محصولات تیراژه

لیست قیمت محصولات تیراژه

لیست قیمت محصولات تیراژه

ردیفشرح کالاتعداد در بستهقیمت(ریال)

1

محافظ کامپیوتر مدل S5000 سیم 1.80 متر

24

455,000

2

محافظ کامپیوتر مدل S5000 سیم 3 متر

24

485,000

3

محافظ کامپیوتر مدل فانتزی سیم 1.80 متر

24

475,000

4

محافظ کامپیوتر مدل فانتزی سیم 3 متر

24

498,000

5

محافظ کامپیوتر  پنج خانه دیجیتالی USB دار 1.80 متر

24

715,000

6

محافظ محافظ کامپیوتر  پنج خانه آنالوگ USB دار 1.80 متر

24

550,000

7

محافظ یخچال سه خانه ارت دار سیم 1.80 متر

24

485,000

8

محافظ محافظ یخچال سه خانه بدون ارت مدل S4000 سیم 1.80 متر

24

435,000

9

محافظ محافظ یخچال سه خانه بدون ارت مدل S4000 سیم 3 متر

24

465,000

10

محافظ یخچال دو کاره مدل آوا (فراری دهنده سوسک)

24

535,000

11

محافظ یخچال ترتدار دو خروجی (بدون سیم) مدل 4003

24

295,000

12

محافظ کولر گازی ارتدار دو شاخه ( بدون سیم ) مدل 7000

24

498,000

13

محافظ کولر گازی ارتدار ترمینالی ( بدون سیم ) مدل 7001

24

490,000

14

محافظ کولر گازی ارتدار دیجیتالی ( بدون سیم ) مدل 7000

24

678,000

15

محافظ پکیج آنالوگ ارتدار دوشاخه ( بدون سیم ) مدل 7007

24

270,000

16

محافظ لباسشویی و ظرفشویی

24

485,000

17

محافظ ولتاژ کولرگازی ارتدار ترمینالی مدل 9009

24

745,000

18

محافظ ولتاژ 6000 تیراژه

24

275,000

19

آنتن ثابت 2001

12

540,000

20

آنتن تیراژه ثابت

12

530,000

21

آنتن ثابت 2002

10

510,000

22

آنتن گردان 3002

10

595,000

23

آنتنهوایی مدل شاپرک ( جدید )

30

188,000

24

آنتن هوایی مدل نقاب

30

185,000

25

آنتن آنتن هوایی مدل موشکی 

30

175,000

26

آنتن هوایی مدل پروانه ای

60

105,000

27

آنتن رومیزی دیجیتالی مدل تماشا

24

375,000

28

آنتن رومیزی دیجیتالی مدل 303

40

185,000

29

آنتن رومیزی دیجیتالی مدل 304

24

365,000

30

تغذیه آنتن ثابت / گردان

301

195,000

31

دوشاخه ارتدار نری

160

39,000

32

پریز استاندارد مادگی بدون درب

120

39,000

33

پریز استاندارد مادگی درب دار

120

40,000

34

سه راهی صنعتی کرال

24

215,000

35

سه راهی صنعتی کرال 

(جدید)

24

205,000

36

تبدیل 3 به 2 مدل سپهر

90

57,000

37

تبدیل 3 به 2 مدل سپید

90

62,000

38

دو شاخه خانگی رنگی

200

39,000

39

4 راهی مستطیل ارتدار بدون سیم 

32

235,000

40

4 راهی مستطیل ارتدار  1.80 متر

24

300,000

41

4 راهی مستطیل ارتدار 3 متر

20

360,000

42

4 راهی مستطیل ارتدار ارتدار 5 متر

20

440,000

43

4 راهی مربع ارتدار 1.80 متر

24

300,000

44

4 راهی مربع ارتدار 3 متر

20

360,000

45

4 راهی مربع ارتدار 5 متر

20

440,000

46

4 راهی مستطیل ارتدار بدون سیم

32

245,000

47

4 راهی مستطیل ارتدار 1.80 متر

24

330,000

48

4 راهی مستطیل ارتدار 3متر

20

380,000

49

4 راهی مستطیل ارتدار 5 متر

20

450,000

50

4 راهی بدون ارت مستطیل بدون سیم

32

215,000

51

4 راهی بدون ارت مستطیل 1.80 متر

24

270,000

52

4 راهی بدون ارت مستطیل 3 متر

20

300,000

53

4 راهی بدون ارت مستطیل 5 متر

20

355,000

54

4 راهی دو شاخه صدف

80

105,000

55

3 راهی بدون ارت کلید دار بدون سیم

32

195,000

56

3 راهی بدون ارت کلید دار سیم 1.80 متر

24

245,000

57

3 راهی بدون ارت کلید دار سیم 3 متر

20

275,000

58

3 راهی بدون ارت کلید دار سیم 5 متر

20

345,000

59

3 راهی بدون ارت دو شاخه مدل سحر

32

105,000

60

3 راهی دو شاخه ارتدار مدل تاپ

32

125,000

61

چراغ خواب و شارژر مدل ونوس

24

320,000

62

چراغ خواب و پریز برق مدل ستاره

24

115,000

63

چراغ خواب و فراری دهنده مگس مدل کیش

24

265,000

64

پریز بارانی

100

57,000

65

کلید تک پل

100

55,000

66

کلید دو پل

100

57,000

پریز استاندارد (