لیست قیمت لامپ کملیون

لیست قیمت لامپ کملیون

لیست قیمت لامپ کملیون

قیمت محصول (ریال)

شرح کالا( مشخصات)رنگ نورلومننوع پایهقیمت همکارقیمت مصرف کننده
شمعی 6 وات اشکیمهتابی500E14109.135139.000
شمعی 6 وات اشکیصدفی500E141.9.135139.000
شمعی 6 وات اشکیآفتابی470E141.9.135139.000
شمعی 6 وات سادهمهتابی500E141.9.135126.000
شمعی 6 وات سادهآفتابی470E141.9.135126.000
شمعی 6 وات کریستالیمهتابی500E14119.450155.000
شمعی 6 وات کریستالیآفتابی470E14119.450155.000
شمعی 6 وات اشکی کریستالیمهتابی590E14129.349187.000
شمعی 6 وات اشکی کریستالیآفتابی560E14129.349187.000
شمعی 4 وات سادهآفتابی450E14136.793157.000
شمعی 4 وات اشکیآفتابی450E14136.793157.000
حبابی بزرگ 20 واتمهتابی1700E27297.505342.000
حبابی بزرگ 20 واتآفتابی1300E27297.505342.000
حبابی بزرگ 30 واتمهتابی2400E27497.835573.000
حبابی بزرگ 30 واتآفتابی2000E27497.835573.000
حبابی بزرگ 40 واتمهتابی3000E27650.325748.000
حبابی بزرگ 40 واتآفتابی2600E27650.325748.000
حبابی بزرگ 50 واتمهتابی4000E27813.280935.000
حبابی بزرگ 50 واتآفتابی3500E27813.280935.000
مهتابی 24 واتمهتابی2200G13318.435366.000
مهتابی 24 واتآفتابی2200G13318.435366.000
هالوژنی 7 واتآفتابی430237.705273.000
هالوژنی 7 واتمهتابی450237.705273.000
پایه استارتی 6 واتمهتابی450GU10142.024193.000
پایه استارتی 6 واتآفتابی420GU10142.024193.000
رفلکتور 6 واتمهتابی450E14139.633166.000
رفلکتور 6 واتآفتابی400E14139.633166.000
رفلکتور 8.5 واتمهتابی640E27158.470217.000
رفلکتور 8.5 واتآفتابی560E27158.470217.000
حبابی 7 واتمهتابی620E2797.500140.000
حبابی 7 واتآفتابی590E2797.500140.000
حبابی 9.5 واتمهتابی806E27114.400156.000
حبابی 9.5 واتصدفی806E27114.400156.000
حبابی 9.5 واتآفتابی806E27114.400156.000
حبابی 12 واتمهتابی1100E27140.401190.000
حبابی 12 واتصدفی1100E27140.401190.000
حبابی 12 واتآفتابی1060E27140.401190.000
حبابی 15 واتمهتابی1600E27191.360268.000
حبابی 15 واتآفتابی1521E27191.360268.000
حبابی 18 واتمهتابی1800E27258.635322.000
حبابی 18 واتآفتابی1780E27258.635322.000
حبابی 20 واتمهتابی2452E27385.710577.000
حبابی 20 واتآفتابی2452E27385.710577.000
حبابی 11 واتمهتابی1060E27174.914271.000
حبابی 11 واتآفتابی1030E27174.914271.000
حبابی 13 واتمهتابی1100E27237.705293.000
حبابی 13 واتآفتابی1060E27237.705293.000
حبابی 6 واتمهتابی580E14133.803174.000
حبابی 6 واتآفتابی580E14133.803174.000
حبابی 6 واتمهتابی580E27133.803174.000
حبابی 6 واتآفتابی580E27133.803174.000

کلمات کلیدی : لامپ کملیون ساخت کجاست , نمایندگی فروش لامپ کملیون ,  قیمت لامپ LED  کملیون ,  نمایندگی لامپ کملیون ,  قیمت لامپ CAMELION ,  قیمت لامپ ال ای دی کملیون ,  لامپ کملیون اله زار