لیست قیمت لامپ کملیون

لیست قیمت لامپ کملیون

لیست قیمت لامپ کملیون

قیمت محصول (ریال)

شرح کالا( مشخصات)

رنگ نور

لومن

نوع پایه

قیمت همکار

قیمت مصرف کننده

شمعی 6 وات اشکی

مهتابی

500

E14

109.135

126.000

شمعی 6 وات اشکی

صدفی

500

E14

1.9.135

126.000

شمعی 6 وات اشکی

آفتابی

470

E14

1.9.135

126.000

شمعی 6 وات ساده

مهتابی

500

E14

1.9.135

126.000

شمعی 6 وات ساده

آفتابی

470

E14

1.9.135

126.000

شمعی 6 وات کریستالی

مهتابی

500

E14

119.450

137.000

شمعی 6 وات کریستالی

آفتابی

470

E14

119.450

137.000

شمعی 6 وات اشکی کریستالی

مهتابی

590

E14

129.349

149.000

شمعی 6 وات اشکی کریستالی

آفتابی

560

E14

129.349

149.000

شمعی 4 وات ساده

آفتابی

450

E14

136.793

157.000

شمعی 4 وات اشکی

آفتابی

450

E14

136.793

157.000

حبابی بزرگ 20 وات

مهتابی

1700

E27

297.505

342.000

حبابی بزرگ 20 وات

آفتابی

1300

E27

297.505

342.000

حبابی بزرگ 30 وات

مهتابی

2400

E27

497.835

573.000

حبابی بزرگ 30 وات

آفتابی

2000

E27

497.835

573.000

حبابی بزرگ 40 وات

مهتابی

3000

E27

650.325

748.000

حبابی بزرگ 40 وات

آفتابی

2600

E27

650.325

748.000

حبابی بزرگ 50 وات

مهتابی

4000

E27

813.280

935.000

حبابی بزرگ 50 وات

آفتابی

3500

E27

813.280

935.000

مهتابی 24 وات

مهتابی

2200

G13

318.435

366.000

مهتابی 24 وات

آفتابی

2200

G13

318.435

366.000

هالوژنی 7 وات

آفتابی

430

237.705

273.000

هالوژنی 7 وات

مهتابی

450

237.705

273.000

پایه استارتی 6 وات

مهتابی

450

GU10

142.024

163.000

پایه استارتی 6 وات

آفتابی

420

GU10

142.024

163.000

رفلکتور 6 وات

مهتابی

450

E14

139.633

161.000

رفلکتور 6 وات

آفتابی

400

E14

139.633

161.000

رفلکتور 9.5 وات

مهتابی

640

E27

158.470

182.000

رفلکتور 9.5 وات

آفتابی

560

E27

158.470

182.000

حبابی 7 وات

مهتابی

620

E27

97.500

112.000

حبابی 7 وات

آفتابی

590

E27

97.500

112.000

حبابی 9.5 وات

مهتابی

806

E27

114.400

132.000

حبابی 9.5 وات

صدفی

806

E27

114.400

132.000

حبابی 9.5 وات

آفتابی

806

E27

114.400

132.000

حبابی 12 وات

مهتابی

1100

E27

140.401

161.000

حبابی 12 وات

صدفی

1100

E27

140.401

161.000

حبابی 12 وات

آفتابی

1060

E27

140.401

161.000

حبابی 15 وات

مهتابی

1600

E27

191.360

220.000

حبابی 15 وات

آفتابی

1521

E27

191.360

220.000

حبابی 18 وات

مهتابی

1800

E27

258.635

297.000

حبابی 18 وات

آفتابی

1780

E27

258.635

297.000

حبابی 20 وات

مهتابی

2452

E27

385.710

444.000

حبابی 20 وات

آفتابی

2452

E27

385.710

444.000

حبابی 11 وات

مهتابی

1060

E27

174.914

201.000

حبابی 11 وات

آفتابی

1030

E27

174.914

201.000

حبابی 13 وات

مهتابی

1100

E27

237.705

273.000

حبابی 13 وات

آفتابی

1060

E27

237.705

273.000

حبابی 6 وات

مهتابی

580

E14

133.803

154.000

حبابی 6 وات

آفتابی

580

E14

133.803

154.000

حبابی 6 وات

مهتابی

580

E27

133.803

154.000

حبابی 6 وات

آفتابی

580

E27

133.803

154.000