لیست قیمت صنایع برق سارو

لیست قیمت صنایع برق سارو

لیست قیمت صنایع برق سارو

لیست قیمت صنایع برق سارو

لیست قیمت صنایع برق سارو

ردیف

شرح کالا( مشخصات)

تعداد در کارتن

قیمت محصول (ریال)

1ضامن دار طرح ستاره SA  تابلو 4 فیوز20242.800
2ضامن دار طرح ستاره SA  تابلو 6 فیوز20310.000
3ضامن دار طرح ستاره SA  تابلو 8 فیوز20424.800
4ضامن دار طرح ستاره SA  تابلو 12 فیوز14559.000
5با ریل فلزی SA تابلو 4 فیوز20119.700
6با ریل فلزی SA تابلو 6 فیوز20130.000
7با ریل فلزی SA تابلو 8 فیوز20200.000
8با ریل فلزی SA تابلو 12 فیوز14273.500
9با ریل فلزی SA تابلو 16 فیوز10344.000
10با ریل فلزی SA تابلو 24 فیوز10531.200
11با ریل فلزی SA تابلو 24 فیوز10740.000
12تابلو 4 فیوز طرح مهتاب1495.200
13تابلو 6 فیوز طرح مهتاب100109.000
14تابلو 8 فیوز طرح مهتاب100147.000
15تابلو 12 فیوز طرح مهتاب300231.000
16قاب تک فاز30020.500
17قاب سه فاز30030.500
18چراغ دیواری229.300
19چراغ دیواری سقفی229.800
20چراغ سقفی20196.900
21چراغ سقفی SA20294.700
22قوطی کلید معمولی162.460
23قوطی کلید درجه 1 شفاف206.150
24قوطی کلید درجه 1 قرمز206.150
25جعبه تقسیم 10*10 سفید2029.800
26جعبه تقسیم 10*10 مشکی1423.500
27قرقره پلاستیکی 400222.600
28قرقره پلاستیکی 300154.900

تابلو 4 فیوز طرح مهتاب​

با ریل فلزی SA تابلو 4 فیوز ​