لیست قیمت صنایع برق سارو

لیست قیمت صنایع برق سارو

لیست قیمت صنایع برق سارو

لیست قیمت صنایع برق سارو

لیست قیمت صنایع برق سارو

ردیفشرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)
1جعبه 4 فیوز SA20105.000
2جعبه 6 فیوز SA20114.000
3جعبه 8 فیوز SA20174.000
4جعبه 12 فیوز SA14238.000
5جعبه 16 فیوز SA10300.000
6جعبه24 فیوز SA10459.000
7قاب تک فاز12017.500
8قاب سه فاز7225.800
9تابلو 4 فیوز SA ضامن دار20214.000
10تابلو 6 فیوز SA ضامن دار20272.000
11تابلو 8 فیوز SA ضامن دار20376.000
12تابلو 12 فیوز SA ضامن دار14495.000
13جعبه تقسیم 10*10 سفید10025.100
14جعبه تقسیم 10*10 مشکی10019.700
15قوطی کلید درجه 13006.050
16قوطی کلید معمولی3002.50