لیست قیمت صنایع برق سارو

لیست قیمت صنایع برق سارو

لیست قیمت صنایع برق سارو

لیست قیمت صنایع برق سارو

لیست قیمت صنایع برق سارو

ردیف

شرح کالا( مشخصات)

تعداد در کارتن

قیمت محصول (ریال)

1جعبه 4 فیوز SA20105.000
2جعبه 6 فیوز SA20114.000
3جعبه 8 فیوز SA20174.000
4جعبه 12 فیوز SA14238.000
5جعبه 16 فیوز SA10300.000
6جعبه24 فیوز SA10459.000
7قاب تک فاز12017.500
8قاب سه فاز7225.800
9تابلو 4 فیوز SA ضامن دار20214.000
10تابلو 6 فیوز SA ضامن دار20272.000
11تابلو 8 فیوز SA ضامن دار20376.000
12تابلو 12 فیوز SA ضامن دار14495.000
13جعبه تقسیم 10*10 سفید10025.100
14جعبه تقسیم 10*10 مشکی10019.700
15قوطی کلید درجه 13006.050
15قوطی کلید درجه 1 قرمز300
16قوطی کلید معمولی3002.500
16قرقره پلاستیکی 400
16قرقره پلاستیکی 300
16چراغ دیواری20
16چراغ دیواری سقفی20
16چراغ سقفی SA16
16تابلو 4 فیوز طرح مهتاب20
16تابلو 6 فیوز طرح مهتاب20
16تابلو 8 فیوز طرح مهتاب20
16تابلو 12 فیوز طرح مهتاب14