لیست قیمت شرکت پرهام

لیست قیمت شرکت پرهام


لیست قیمت شرکت پرهام

شرح کالا ( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)ردیف
پریز تلفن ساده33012.5001
پریز تلفن سوکت دار (دو کاره)33017.5002
تبدیل چند کاره 110 به 22048013.7003
چهار خانه کلید دار بدون کابل6068.0004
چهار خانه کلید دار کابل کوتاه (با دو شاخه و کابل استاندارد)45176.0005
چهار خانه کلید دار کابل بلند (با دو شاخه و کابل استاندارد)40257.0006
دو شاخه ارت دار چهار گوش48024.0007
دو شاخه ارت دار چپقی40024.0008
دو شاخه انگشتی (دسته دار)7509.7009
دو شاخه تخم مرغی45014.50010
دو شاخه معمولی60011.50011
سه خانه کلید دار بدون کابل9055.50012
سه خانه کلید دار کابل کوتاه (با دو شاخه و کابل استاندارد)50163.50013
سه خانه کلید دار کابل بلند (با دو شاخه و کابل استاندارد)40244.50014
سه راهی عروسکی32015.30015
سه راهی کپل13022.00016
سه شاخه تلفن سوکت دار50010.80017
سه شاخه تلفن سوکت دار دو کاره50013.50018

مادگی تخم مرغی

50011.00019