لیست قیمت شرکت پرهام

لیست قیمت شرکت پرهام


لیست قیمت شرکت پرهام

شرح کالا ( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)ردیف
پریز تلفن ساده33010.4001
پریز تلفن سوکت دار (دو کاره)33014.5002
تبدیل چند کاره 110 به 22048010.8003
چهار خانه کلید دار بدون کابل6056.5004
چهار خانه کلید دار کابل کوتاه (با دو شاخه و کابل استاندارد)45146.5005
چهار خانه کلید دار کابل بلند (با دو شاخه و کابل استاندارد)40214.0006
دو شاخه ارت دار چهار گوش48019.0007
دو شاخه ارت دار چپقی40019.0008
دو شاخه انگشتی (دسته دار)7509.2009
دو شاخه تخم مرغی45012.00010
دو شاخه معمولی6009.30011
سه خانه کلید دار بدون کابل9046.00012
سه خانه کلید دار کابل کوتاه (با دو شاخه و کابل استاندارد)50136.00013
سه خانه کلید دار کابل بلند (با دو شاخه و کابل استاندارد)40203.00014
سه راهی عروسکی32012.80015
سه راهی کپل13020.80016
سه شاخه تلفن سوکت دار5009.00017
سه شاخه تلفن سوکت دار دو کاره50011.20018

مادگی تخم مرغی

5009.20019