لیست قیمت شرکت پرهام

لیست قیمت شرکت پرهام


لیست قیمت شرکت پرهام

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)ردیف

پریز تلفن ساده

330

10.400

1

پریز تلفن سوکت دار (دو کاره)

330

14.500

2

تبدیل چند کاره 110 به 220

480

10.800

3

چهار خانه کلید دار بدون کابل

60

56.500

4

چهار خانه کلید دار کابل کوتاه (با دو شاخه و کابل استاندارد)

45

146.500

5

چهار خانه کلید دار کابل بلند (با دو شاخه و کابل استاندارد)

40

214.000

6

دو شاخه ارت دار چهار گوش

480

19.000

7

دو شاخه ارت دار چپقی

400

19.000

8

دو شاخه انگشتی (دسته دار)

750

9.200

9

دو شاخه تخم مرغی

450

12.000

10

دو شاخه معمولی

600

9.300

11

سه خانه کلید دار بدون کابل

90

46.000

12

سه خانه کلید دار کابل کوتاه (با دو شاخه و کابل استاندارد)

50

136.000

13

سه خانه کلید دار کابل بلند (با دو شاخه و کابل استاندارد)

40

203.000

14

سه راهی عروسکی

320

12.800

15

سه راهی کپل

130

20.800

16

سه شاخه تلفن سوکت دار

500

9.000

17

سه شاخه تلفن سوکت دار دو کاره

500

11.200

18

مادگی تخم مرغی

500

9.200

19