لیست قیمت شرکت پرهام

لیست قیمت شرکت پرهام


لیست قیمت شرکت پرهام

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)ردیف

پریز تلفن ساده

330

8.300

1

پریز تلفن سوکت دار (دو کاره)

330

13.000

2

تبدیل چمد کاره 110 به 220

480

7.700

3

چهار خانه کلید دار بدون کابل

60

47.000

4

چهار خانه کلید دار کابل کوتاه (با دو شاخه و کابل استاندارد)

45

80.000

5

چهار خانه کلید دار کابل بلند (با دو شاخه و کابل استاندارد)

40

110.000

6

دو شاخه ارت دار چهار گوش

480

15.500

7

دو شاخه ارت دار چپقی

400

15.000

8

دو شاخه انگشتی (دسته دار)

750

5.000

9

دو شاخه تخم مرغی

450

6.200

10

دو شاخه معمولی

600

6.500

11

سه خانه کلید دار بدون کابل

90

40.000

12

سه خانه کلید دار کابل کوتاه (با دو شاخه و کابل استاندارد)

50

73.000

13

سه خانه کلید دار کابل بلند (با دو شاخه و کابل استاندارد)

40

103.000

14

سه راهی عروسکی

320

10.500

15

سه راهی کپل

130

14.500

16

سه شاخه تلفن سوکت دار

500

7.300

17

سه شاخه تلفن سوکت دار دو کاره

500

9.300

18