لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

لیست قیمت محصولات فیوز مینیاتوری هیوندای
لیست قیمت محصولات فیوز مینیاتوری هیوندای

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/05/08

کلید مینیاتوری تک پل / تکفاز (MCB)

 

ردیف رنج جریان قدرت قطع تیپ کاربرد قیمت ( ریال )
1 2A 6KA B,C موتوری-روشنایی 459,000
2 4A 6KA B,C موتوری-روشنایی 459,000
3 6A 6KA B,C موتوری-روشنایی 459,000
4 10A 6KA B,C موتوری-روشنایی 459,000
5 16A 6KA B,C موتوری-روشنایی 459,000
6 20A 6KA B,C موتوری-روشنایی 459,000
7 25A 6KA B,C موتوری-روشنایی 459,000
8 32A 6KA B,C موتوری-روشنایی 459,000
9 40A 6KA B,C موتوری-روشنایی 470,000
10 50A 6KA B,C موتوری-روشنایی 470,000
11 63A 6KA B,C موتوری-روشنایی 470,000

 

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

 

کلید مینیاتوری 2 پل / دوفاز (MCB)

ردیف رنج جریان قدرت قطع تیپ کاربرد قیمت ( ریال )
1 2A 6KA B.C موتوری-روشنایی 938,000
2 4A 6KA B.C موتوری-روشنایی 938,000
3 6A 6KA B.C موتوری-روشنایی 938,000
4 10A 6KA B.C موتوری-روشنایی 938,000
5 16A 6KA B.C موتوری-روشنایی 938,000
6 20A 6KA B.C موتوری-روشنایی 938,000
7 25A 6KA B.C موتوری-روشنایی 938,000
8 32A 6KA B.C موتوری-روشنایی 938,000
9 40A 6KA B.C موتوری-روشنایی 938,000
10 50A 6KA B.C موتوری-روشنایی 938,000
11 63A 6KA B.C موتوری-روشنایی 938,000

 

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

 

کلید مینیاتوری 3 پل / سه فاز (MCB)

ردیف رنج جریان قدرت قطع تیپ کاربرد قیمت ( ریال )
1 2A 6KA B.C موتوری-روشنایی 1,385,000
2 4A 6KA B.C موتوری-روشنایی 1,385,000
3 6A 6KA B.C موتوری-روشنایی 1,385,000
4 10A 6KA B.C موتوری-روشنایی 1,385,000
5 16A 6KA B.C موتوری-روشنایی 1,385,000
6 20A 6KA B.C موتوری-روشنایی 1,385,000
7 25A 6KA B.C موتوری-روشنایی 1,385,000
8 32A 6KA B.C موتوری-روشنایی 1,385,000
9 40A 6KA B.C موتوری-روشنایی 1,385,000
10 50A 6KA B.C موتوری-روشنایی 1,405,000
11 63A 6KA B.C موتوری-روشنایی 1,405,000

 

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

 

کلید محافظ جان

ردیف تعداد پل رنج جریان رنج جریان نشتی قیمت (ریال)
1 تک پل + نول 16A 30ma 2,607,000
2 تک پل + نول 25A 30ma 2,607,000
3 تک پل + نول 32A 30ma 2,607,000
4 تک پل + نول 40A 30ma 2,607,000
5 تک پل + نول 63A 30ma 2,607,000
6 سه پل + نول 25A 30ma 6,111,000
7 سه پل + نول 32A 30ma 6,111,000
8 سه پل + نول 40A 30ma 6,111,000
9 سه پل + نول 63A 30ma 6,232,000

 

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

 

 

بیمتال

ردیف نوع قابل تنظیم بر روی کنتاکتور محدوده تنظیم جریان قیمت (ریال)
1 بیمتال (رله حرارتی) 9A,12A,18A 5/0 تا 34/0 3,150,000
2 بیمتال (رله حرارتی) 9A,12A,18A 7/0 تا 5/0 2,832,000
3 بیمتال (رله حرارتی) 9A,12A,18A 9/0 تا 6/0 3,150,000
4 بیمتال (رله حرارتی) 9A,12A,18A 1/2 تا 8/0 3,150,000
5 بیمتال (رله حرارتی) 9A,12A,18A 6/1 تا 1/1 3,150,000
6 بیمتال (رله حرارتی) 9A,12A,18A 1/2 تا 5/1 3,150,000
7 بیمتال (رله حرارتی) 9A,12A,18A 3 تا 2 3,150,000
8 بیمتال (رله حرارتی) 9A,12A,18A 2/4 تا8/2 3,150,000
9 بیمتال (رله حرارتی) 9A,12A,18A 5 تا 3 3,150,000
10 بیمتال (رله حرارتی) 9A,12A,18A 6 تا 4 3,150,000
11 بیمتال (رله حرارتی) 9A,12A,18A 8 تا 6/5 3,150,000
12 بیمتال (رله حرارتی) 9A,12A,18A 6 تا 9 2,832,000
13 بیمتال (رله حرارتی) 9A,12A,18A 12/ تا 8 3,150,000
14 بیمتال (رله حرارتی) 9A,12A,18A 18 تا 12 3,150,000
15 بیمتال (رله حرارتی) 25A,32A,40A 10 تا 7 3,150,000
16 بیمتال (رله حرارتی) 25A,32A,40A 12 تا 8 3,150,000
17 بیمتال (رله حرارتی) 25A,32A,40A 18 تا 12 3,150,000
18 بیمتال (رله حرارتی) 25A,32A,40A 22 تا 15 3,150,000
19 بیمتال (رله حرارتی) 25A,32A,40A 25 تا 17 3,150,000
20 بیمتال (رله حرارتی) 25A,32A,40A 32 تا 22 3,150,000
21 بیمتال (رله حرارتی) 25A,32A,40A 40 تا 28 4,750,000
22 بیمتال (رله حرارتی) 50A,65A 18 تا 12 4,274,000
23 بیمتال (رله حرارتی) 50A,65A 22 تا 15 4,750,000
24 بیمتال (رله حرارتی) 50A,65A 25 تا 17 4,750,000
25 بیمتال (رله حرارتی) 50A,65A 32 تا 22 4,750,000
26 بیمتال (رله حرارتی) 50A,65A 40 تا 28 4,750,000
27 بیمتال (رله حرارتی) 50A,65A 50 تا 34 4,750,000
28 بیمتال (رله حرارتی) 50A,65A 65 تا 45 4,750,000
29 بیمتال (رله حرارتی) 75A,85A,100A 40 تا 28 6,785,000
30 بیمتال (رله حرارتی) 75A,85A,100A 50 تا 34 6,785,000
31 بیمتال (رله حرارتی) 75A,85A,100A 65 تا 45 6,785,000
32 بیمتال (رله حرارتی) 75A,85A,100A 75 تا 52 6,785,000
33 بیمتال (رله حرارتی) 75A,85A,100A 85 تا 59 6,785,000
34 بیمتال (رله حرارتی) 75A,85A,100A 100 تا 70 6,785,000
35 بیمتال (رله حرارتی) 115A,130A,150A 80 تا 48 13,475,000
36 بیمتال (رله حرارتی) 115A,130A,150A 115 تا 69 13,475,000
37 بیمتال (رله حرارتی) 115A,130A,150A 130 تا 78 13,475,000
38 بیمتال (رله حرارتی) 115A,130A,150A 90 تا 150 13,475,000
39 بیمتال (رله حرارتی) 185A,225A,265A 130 تا 78 16,260,000
40 بیمتال (رله حرارتی) 185A,225A,265A 150 تا 90 16,260,000
41 بیمتال (رله حرارتی) 185A,225A,265A 185 تا 111 16,260,000
42 بیمتال (رله حرارتی) 185A,225A,265A 225 تا 135 16,260,000
43 بیمتال (رله حرارتی) 185A,225A,265A 265 تا 159 16,260,000
44 بیمتال (رله حرارتی) 300A,400A,500A 225 تا 135 26,940,000
45 بیمتال (رله حرارتی) 300A,400A,500A 265 تا 159 26,940,000
46 بیمتال (رله حرارتی) 300A,400A,500A 300 تا 180 26,940,000
47 بیمتال (رله حرارتی) 300A,400A,500A 400 تا 240 26,940,000
48 بیمتال (رله حرارتی) 300A,400A,500A 500 تا 300 51,370,000
49 بیمتال (رله حرارتی) 630A,80A 630 تا 378 51,370,000
50 بیمتال (رله حرارتی) 630A,80A 800 تا 480 51,370,000

 

 

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

 

کنتاکتور (از 9A تا A100) و (از A115 تا A800) سری G

ردیف توان / رنج جریان ولتاژ کاری بوبین تیپ تعداد کنتاکت های کمکی قیمت ( ریال )
1 9A – 4KW 220V AC AC3 1 کنتاکت کمکی باز و بسته 2,050,000
2 12A – 5.5KW 220V AC AC3 1 کنتاکت کمکی باز و بسته 2,100,000
3 18A – 7.5KW 220V AC AC3 1 کنتاکت کمکی باز و بسته 2,820,000
4 25A – 11KW 220V AC AC3 1 کنتاکت کمکی باز و بسته 3,070,000
5 32A – 15KW 220V AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 4,450,000
6 40A – 18.5KW 220V AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 6,530,000
7 50A – 22KW 220V AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 10,730,000
8 65A – 30KW 220V AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 11,130,000
9 75A – 37KW 220V AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 11,740,000
10 85A – 45KW 220V AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 12,510,000
11 100A – 55KW 220V AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 16,500,000
12 115A – 60KW 100-240AC/110-220AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 17,970,000
13 130A – 65KW 100-240AC/110-220AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 20,360,000
14 150A – 75KW 100-240AC/110-220AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 23,470,000
15 185A – 90KW 100-240AC/110-220AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 34,730,000
16 225A – 132KW 100-240AC/110-220AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 40,710,000
17 265A – 147KW 100-240AC/110-220AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 45,970,000
18 300A – 160KW 100-240AC/110-220AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 52,380,000
19 400A – 220KW 100-240AC/110-220AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 75,430,000
20 500A – 250KW 100-240AC/110-220AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 106,550,000
21 630A – 330KW 100-240AC/110-220AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 142,470,000
22 800A – 400KW 100-240AC/110-220AC AC3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 152,640,000

 

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

 

کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی – مغناطیسی(غیر قابل تنظیم حرارتی -غیر قابل تنظیم مغناطیسی) سری G

ردیف رنج جریان تعداد پل قدرت قطع ولتاژ کاری قیمت ( ریال )
1 20A 3 پل 38KA 380/415V AC 9,115,000
2 32A 3 پل 38KA 380/415V AC 9,115,000
3 40A 3 پل 38KA 380/415V AC 9,115,000
4 50A 3 پل 38KA 380/415V AC 9,115,000
5 63A 3 پل 38KA 380/415V AC 9,115,000
6 75A 3 پل 38KA 380/415V AC 9,115,000
7 100A 3 پل 38KA 380/415V AC 9,115,000
8 125A 3 پل 38KA 380/415V AC 15,290,000
9 150A 3 پل 38KA 380/415V AC 15,290,000
10 160A 3 پل 38KA 380/415V AC 15,290,000
11 175A 3 پل 38KA 380/415V AC 15,290,000
12 200A 3 پل 38KA 380/415V AC 15,290,000
13 225A 3 پل 38KA 380/415V AC 15,290,000
14 250A 3 پل 38KA 380/415V AC 15,290,000
15 300A 3 پل 45KA 380/415V AC 37,900,000
16 350A 3 پل 45KA 380/415V AC 37,900,000
17 400A 3 پل 45KA 380/415V AC 38,420,000
18 500A 3 پل 45KA 380/415V AC 59,860,000
19 630A 3 پل 45KA 380/415V AC 62,460,000
20 800A 3 پل 45KA 380/415V AC 67,665,000

 

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی – مغناطیسی(قابل تنظیم حرارتی -غیر قابل تنظیم مغناطیسی) سری G

ردیف رنج جریان تعداد پل قدرت قطع ولتاژ کاری قیمت ( ریال )
1 16A 3 پل 38KA 380/415V AC 11,795,000
2 20A 3 پل 38KA 380/415V AC 11,795,000
3 25A 3 پل 38KA 380/415V AC 11,795,000
4 32A 3 پل 38KA 380/415V AC 11,795,000
5 40A 3 پل 38KA 380/415V AC 11,795,000
6 50A 3 پل 38KA 380/415V AC 11,795,000
7 63A 3 پل 38KA 380/415V AC 11,795,000
8 80A 3 پل 38KA 380/415V AC 11,795,000
9 100A 3 پل 38KA 380/415V AC 11,795,000
10 125A 3 پل 38KA 380/415V AC 18,770,000
11 160A 3 پل 38KA 380/415V AC 18,770,000
12 200A 3 پل 38KA 380/415V AC 18,770,000
13 250A 3 پل 38KA 380/415V AC 18,770,000
14 400A 3 پل 45KA 380/415V AC 46,075,000
15 630A 3 پل 45KA 380/415V AC 66,625,000
16 800A 3 پل 65KA 380/415V AC 84,260,000

 

0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد. © Copyrights - PersianPishraneh Co. - 2012
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی