لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

کلید مینیاتوری هیوندای

کلید مینیاتوری هیوندای

کلید مینیاتوری تک پل / تکفاز (MCB)

 

ردیفرنج جریانقدرت قطعتیپکاربردقیمت ( ریال )
12A6KAB,Cموتوری-روشنایی235.800
24A6KAB,Cموتوری-روشنایی235.800
36A6KAB,Cموتوری-روشنایی235.800
410A6KAB,Cموتوری-روشنایی235.800
516A6KAB,Cموتوری-روشنایی235.800
620A6KAB,Cموتوری-روشنایی235.800
725A6KAB,Cموتوری-روشنایی235.800
832A6KAB,Cموتوری-روشنایی235.800
940A6KAB,Cموتوری-روشنایی241.500
1050A6KAB,Cموتوری-روشنایی241.500
1163A6KAB,Cموتوری-روشنایی241.500

 

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

 

کلید مینیاتوری 2 پل / دوفاز (MCB)

ردیفرنج جریانقدرت قطعتیپکاربردقیمت ( ریال )
12A6KAB.Cموتوری-روشنایی482.800
24A6KAB.Cموتوری-روشنایی482.800
36A6KAB.Cموتوری-روشنایی482.800
410A6KAB.Cموتوری-روشنایی482.800
516A6KAB.Cموتوری-روشنایی482.800
620A6KAB.Cموتوری-روشنایی482.800
725A6KAB.Cموتوری-روشنایی482.800
832A6KAB.Cموتوری-روشنایی482.800
940A6KAB.Cموتوری-روشنایی482.800
1050A6KAB.Cموتوری-روشنایی482.800
1163A6KAB.Cموتوری-روشنایی482.800

 

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

 

کلید مینیاتوری 3 پل / سه فاز (MCB)

ردیفرنج جریانقدرت قطعتیپکاربردقیمت ( ریال )
12A6KAB.Cموتوری-روشنایی713.000
24A6KAB.Cموتوری-روشنایی713.000
36A6KAB.Cموتوری-روشنایی713.000
410A6KAB.Cموتوری-روشنایی713.000
516A6KAB.Cموتوری-روشنایی713.000
620A6KAB.Cموتوری-روشنایی713.000
725A6KAB.Cموتوری-روشنایی713.000
832A6KAB.Cموتوری-روشنایی713.000
940A6KAB.Cموتوری-روشنایی713.000
1050A6KAB.Cموتوری-روشنایی713.200
1163A6KAB.Cموتوری-روشنایی713.200

 

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

 

کلید محافظ جان

ردیفتعداد پلرنج جریانرنج جریان نشتیقیمت (ریال)
1تک پل + نول16A30ma1.342.000
2تک پل + نول25A30ma1.342.000
3تک پل + نول32A30ma1.342.000
4تک پل + نول40A30ma1.342.000
5تک پل + نول63A30ma1.342.000
6سه پل + نول25A30ma3.148.000
7سه پل + نول32A30ma3.148.000
8سه پل + نول40A30ma3.148.000
9سه پل + نول63A30ma3.210.000

 

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

 

 

بیمتال

ردیفنوعقابل تنظیم بر روی کنتاکتورمحدوده تنظیم جریانقیمت (ریال)
1بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A5/0 تا 34/01.620.000
2بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A7/0 تا 5/01.620.000
3بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A9/0 تا 6/01.620.000
4بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A1/2 تا 8/01.620.000
5بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A6/1 تا 1/11.620.000
6بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A1/2 تا 5/11.620.000
7بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A3 تا 21.620.000
8بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A2/4 تا8/21.620.000
9بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A5 تا 31.620.000
10بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A6 تا 41.620.000
11بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A8 تا 6/51.620.000
12بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A6 تا 91.620.000
13بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A12/ تا 81.620.000
14بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A18 تا 121.620.000
15بیمتال (رله حرارتی)25A,32A,40A10 تا 71.620.000
16بیمتال (رله حرارتی)25A,32A,40A12 تا 81.620.000
17بیمتال (رله حرارتی)25A,32A,40A18 تا 121.620.000
18بیمتال (رله حرارتی)25A,32A,40A22 تا 151.620.000
19بیمتال (رله حرارتی)25A,32A,40A25 تا 171.620.000
20بیمتال (رله حرارتی)25A,32A,40A32 تا 221.620.000
21بیمتال (رله حرارتی)25A,32A,40A40 تا 282.442.000
22بیمتال (رله حرارتی)50A,65A18 تا 122.442.000
23بیمتال (رله حرارتی)50A,65A22 تا 152.442.000
24بیمتال (رله حرارتی)50A,65A25 تا 172.442.000
25بیمتال (رله حرارتی)50A,65A32 تا 222.442.000
26بیمتال (رله حرارتی)50A,65A40 تا 282.442.000
27بیمتال (رله حرارتی)50A,65A50 تا 342.442.000
28بیمتال (رله حرارتی)50A,65A65 تا 452.442.0003.
29بیمتال (رله حرارتی)75A,85A,100A40 تا 283.490.000
30بیمتال (رله حرارتی)75A,85A,100A50 تا 343.490.000
31بیمتال (رله حرارتی)75A,85A,100A65 تا 453.490.000
32بیمتال (رله حرارتی)75A,85A,100A75 تا 523.490.000
33بیمتال (رله حرارتی)75A,85A,100A85 تا 593.490.000
34بیمتال (رله حرارتی)75A,85A,100A100 تا 703.490.000
35بیمتال (رله حرارتی)115A,130A,150A80 تا 486.937.000
36بیمتال (رله حرارتی)115A,130A,150A115 تا 696.937.000
37بیمتال (رله حرارتی)115A,130A,150A130 تا 786.937.000
38بیمتال (رله حرارتی)115A,130A,150A90 تا 1506.937.000
39بیمتال (رله حرارتی)185A,225A,265A130 تا 788.372.000
40بیمتال (رله حرارتی)185A,225A,265A150 تا 908.372.000
41بیمتال (رله حرارتی)185A,225A,265A185 تا 1118.372.000
42بیمتال (رله حرارتی)185A,225A,265A225 تا 1358.372.000
43بیمتال (رله حرارتی)185A,225A,265A265 تا 1598.372.000
44بیمتال (رله حرارتی)300A,400A,500A225 تا 13513.870.000
45بیمتال (رله حرارتی)300A,400A,500A265 تا 15913.870.000
46بیمتال (رله حرارتی)300A,400A,500A300 تا 18013.870.000
47بیمتال (رله حرارتی)300A,400A,500A400 تا 24013.870.000
48بیمتال (رله حرارتی)300A,400A,500A500 تا 30026.450.000
49بیمتال (رله حرارتی)630A,80A630 تا 37826.450.000
50بیمتال (رله حرارتی)630A,80A800 تا 48026.450.000

 

 

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

 

کنتاکتور (از 9A تا A100) و (از A115 تا A800) سری G

ردیفتوان / رنج جریانولتاژ کاری بوبینتیپتعداد کنتاکت های کمکیقیمت ( ریال )
19A – 4KW220V ACAC31 کنتاکت کمکی باز و بسته1.050.000
212A – 5.5KW220V ACAC31 کنتاکت کمکی باز و بسته1.080.000
318A – 7.5KW220V ACAC31 کنتاکت کمکی باز و بسته1.450.000
425A – 11KW220V ACAC31 کنتاکت کمکی باز و بسته1.579.000
532A – 15KW220V ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته2.228.000
640A – 18.5KW220V ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته3.363.000
750A – 22KW220V ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته5.520.000
865A – 30KW220V ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته5.730.000
975A – 37KW220V ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته6.044.000
1085A – 45KW220V ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته6.440.000
11100A – 55KW220V ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته8.493.000
12115A – 60KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته9.248.000
13130A – 65KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته10.482.000
14150A – 75KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته12.084.000
15185A – 90KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته17.878.000
16225A – 132KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته20.962.000
17265A – 147KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته23.673.000
18300A – 160KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته26.972.000
19400A – 220KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته38.840.000
20500A – 250KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته54.868.000
21630A – 330KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته73.360.000
22800A – 400KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته78.602.000

 

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

 

کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی – مغناطیسی(قابل تنظیم حرارتی -غیر قابل تنظیم مغناطیسی) سری G

ردیفرنج جریانتعداد پلقدرت قطعولتاژ کاریقیمت ( ریال )
120A3 پل38KA380/415V AC4.693.000
232A3 پل38KA380/415V AC4.693.000
340A3 پل38KA380/415V AC4.693.000
450A3 پل38KA380/415V AC4.693.000
563A3 پل38KA380/415V AC4.693.000
675A3 پل38KA380/415V AC4.693.000
7100A3 پل38KA380/415V AC4.693.000
8125A3 پل38KA380/415V AC7.870.000
9150A3 پل38KA380/415V AC7.870.000
10160A3 پل38KA380/415V AC7.870.000
11175A3 پل38KA380/415V AC7.870.000
12200A3 پل38KA380/415V AC7.870.000
13225A3 پل38KA380/415V AC7.870.000
14250A3 پل38KA380/415V AC7.870.000
15300A3 پل45KA380/415V AC19.514.000
16350A3 پل45KA380/415V AC19.514.000
17400A3 پل45KA380/415V AC19.783.000
18500A3 پل45KA380/415V AC30.825.000
19630A3 پل45KA380/415V AC32.164.000
20800A3 پل45KA380/415V AC34.846.000

 

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی – مغناطیسی(غیر قابل تنظیم حرارتی -غیر قابل تنظیم مغناطیسی) سری G

ردیفرنج جریانتعداد پلقدرت قطعولتاژ کاریقیمت ( ریال )
116A3 پل38KA380/415V AC6.073.000
220A3 پل38KA380/415V AC6.073.000
325A3 پل38KA380/415V AC6.073.000
432A3 پل38KA380/415V AC6.073.000
540A3 پل38KA380/415V AC6.073.000
650A3 پل38KA380/415V AC6.073.000
763A3 پل38KA380/415V AC6.073.000
880A3 پل38KA380/415V AC6.073.000
9100A3 پل38KA380/415V AC6.073.000
10125A3 پل38KA380/415V AC9.664.000
11160A3 پل38KA380/415V AC9.664.000
12200A3 پل38KA380/415V AC9.664.000
13250A3 پل38KA380/415V AC9.664.000
14400A3 پل45KA380/415V AC23.724.000
15630A3 پل45KA380/415V AC34.308.000
16800A3 پل65KA380/415V AC43.394.000