لیست قیمت شرکت دمنده

لیست قیمت شرکت دمنده

 

لیست قیمت شرکت دمنده

شرح کالا ( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)ردیف

هواکش فلزی 12 سانت 2400 دور دمنده

10420.000

1

هواکش فلزی 15 سانت 2400 دور دمنده10472.0002
هواکش فلزی 15 سانت 2800 دور دمنده10890.0003
هواکش فلزی 20 سانت 1400 دور دمنده

5

890.000

4

هواکش فلزی 20 سانت 2800 دور دمنده

5977.000

5

هواکش فلزی 25 سانت 1400 دور دمنده

5985.000

6

هواکش فلزی 25 سانت 2800 دور دمنده

51.069.000

7

هواکش فلزی 30 سانت 1400 دور دمنده

51.065.000

8

هواکش لوکس 15 سانت 2400 دور دمنده(VSL-15S2S)

10600.000

9

هواکش لوکس 20 سانت 1400 دور دمنده (VSL-20C4S)

51.025.000

10

هواکش لوکس 20 سانت 2400 دور دمنده (VSL-20S2S)

5763.000

11

هواکش لوکس 25 سانت 1400 دور دمنده (VSL-25C4S)

51.134.000

12

هواکش لوکس 30 سانت 1400 دور دمنده (VSG-30C4S)

51.276.000

13

هواکش لوله ای 10 سانت توربو 2000 دور دمنده (VPH-10S2S)

10316.000

14

هواکش لوله ای 12 سانت توربو 2000 دور دمنده(VPH-12S2S)

10347.000

15

هواکش لوله ای 15 سانت توربو ۲۰۰۰ دور دمنده (VPH-15S2S)

10375.000

16

هواکش لوله ای 20 سانت توربو ۲۰۰۰ دور دمنده (VPL-20S2S)

5534.00017

هواکش لوله ای 8 سانت توربو 2400 دور دمنده(VPH-8S2S)

10303.00018

کلمات کلیدی : قیمت فن دمنده , قیمت هواکش بی صدا , قیمت هواکش سانتریفیوز , قیمت هواکش دستشویی , قیمت فن مکنده