لیست قیمت شرکت تی وی جک

لیست قیمت شرکت تی وی جک

لیست-قیمت-شرکت-تی-وی-جک

لیست قیمت شرکت تی وی جک

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)ردیف

آویز سقفی تلویزیون مدل S1

6

390000

1

آویز سقفی تلویزیون مدل S2

4

560000

2

آویز سقفی تلویزیون مدل S3

2

730000

3

پايه تلويزيون همه کاره دیواری 36 – 17 مدل W2

3

630000

4

پايه تلويزيون همه کاره دیواری 58– 32 مدل W4

3

860000

5

پايه تلويزيون همه کاره دیواری 58– 32 مدل W5

3

820000

6

پايه تلويزيون همه کاره دیواری 60 – 30 مدل W3

3

1030000

7

پايه تلويزيون همه کاره دیواری 70– 36 مدل W6

4

1110000

8

پایه تلویزیون آویز سقفی +S3 (با قابلیت نصب ۲ تلویزیون)

2

1110000

9

پایه تلویزیون براکت متحرک دیواری Z7 تی وی جک

6

530000

10

پایه تلویزیون ثابت دیواری مدل Z3 تی وی جک (TV JACK)

6

335000

11

پایه تلویزیون ثابت دیواری مدل Z4 تی وی جک

6

400000

12

پایه تلویزیون ثابت دیواری مدل Z6 تی وی جک (TV JACK)

6

310000

13

پایه تلویزیون ثابت نبشی دیواری مدل N1 تی وی جک (TV JACK)

10

330000

14

پایه تلویزیون ثابت نبشی دیواری مدل N2 تی وی جک

10

330000

15

پایه تلویزیون دیواری 14 اینچ مدل T1

10

550000

16

پایه تلویزیون دیواری 21 اینچ مدل T2

6

590000

17

پایه تلویزیون متحرک دیواری “70 – “36 مدل A2

4

750000

18