لیست قیمت شرکت بالاستیران

لیست قیمت شرکت بالاستیران

لیست قیمت شرکت بالاستیران

لیست قیمت شرکت بالاستیران

لیست قیمت شرکت بالاستیران

ردیفشرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)
1ال ای دی 7 وات هالوژنی200140.000
2ال ای دی 7 وات اشکی100130.000
3ال ای دی 10 وات بالب100120.000
4ال ای دی 12 وات بالب100130.000
5ال ای دی 12 وات رنگی100130.000
6ال ای دی 15 وات بالب100175.000
7ال ای دی 20 وات بالب50255.000
8ال ای دی 30 وات کپسول20660.000
9ال ای دی 40 وات کپسول15660.000
10ال ای دی 50 وات کپسول15770.000
10ال ای دی 80 وات کپسول81.450.000
11ال ای دی 100 وات کپسول81.750.000
12ال ای دی 40 وات سفینه20660.000
13ال ای دی 100 وات سفینه41.950.000
14ال ای دی 6 وات پنل40
15ال ای دی 12 وات پنل16
16ال ای دی 18 وات پنل14
17پروژکتور 30 وات SMD20990.000
18پروژکتور 50 وات SMD91.450.000
19پروژکتور 100 وات SMD72.520.000