لیست قیمت شرکت آفر الکترونیک

لیست قیمت شرکت آفر الکترونیک

لیست قیمت شرکت آفر الکترونیک

لیست قیمت شرکت آفر الکترونیک

لیست قیمت شرکت آفر الکترونیک

شرح کالا ( مشخصات)

تعداد در کارتن

قیمت محصول (ریال)

ردیف

محافظ 2 خروجی ارت دار یخچالی مغزی سرامیکی کابل 1.80 متر

20

510.000

1
محافظ 2 خروجی ارت دار یخچالی مغزی سرامیکی کابل 3 متر20550.0002
محافظ 2 خروجی ارت دار یخچالی مغزی سرامیکی کابل 5 متر20630.0003
محافظ ۴ خروجی بدون ارت کابل 1.80 متر20530.0004
محافظ ۴ خروجی بدون ارت کابل 3 متر20600.0005
محافظ ۴ خروجی بدون ارت کابل 5 متر20700.0006
محافظ 6 خروجی ارت دار آنالوگ کابل 1.80 متر14660.0007
محافظ 6 خروجی ارت دار آنالوگ کابل 3 متر14710.0008
محافظ 6 خروجی ارت دار آنالوگ کابل 5 متر14780.0009
محافظ 6 خروجی ارت دار دیجیتال کابل 1.80 متر14900.00010
محافظ 6 خروجی ارت دار دیجیتال کابل 3 متر14960.00011
محافظ 6 خروجی ارت دار دیجیتال کابل 5 متر141.000.00012
محافظ 6 خروجی بدون ارت آنالوگ کابل 1.80 متر14550.00013
محافظ 6 خروجی بدون ارت آنالوگ کابل 3 متر14630.00014
محافظ 6 خروجی بدون ارت آنالوگ کابل 5 متر14730.00015
محافظ 6 خروجی بدون ارت دیجیتال کابل 1.80 متر14860.00016
محافظ 6 خروجی بدون ارت دیجیتال کابل 3 متر14910.00017
محافظ 6 خروجی بدون ارت دیجیتال کابل 5 متر14960.00018
محافظ دیواری یکیج با مغزی سرامیکی (آنالوگ )20350.00019
محافظ دیواری یخچالی با مغزی سرامیکی ( آنالوگ )20350.00020
محافظ دیواری پکیج با مغزی سرامیکی (دیجیتال)20350.00021
محافظ دیواری مخصوص کولر گازی با مغزی سرامیکی (آنالوگ)20580.00022

محافظ دیواری مخصوص کولر گازی با مغزی سرامیکی (دیجیتال)

20820.00023
فتوسل روشنایی 10 آمپر60260.00024
فتوسل روشنایی 16 آمپر60400.00025
فتوسل روشنایی 25 آمپر60400.00026
بالاست الکترونیکی 40*160170.00027
بالاست الکترونیکی 40*250250.00028
سیم سیار 4 خروجی ارت دار (پلی کربنات ) کابل 1.80 متر20340.00029
سیم سیار 4 خروجی ارت دار (پلی کربنات ) کابل 3 متر20400.00030
سیم سیار 4 خروجی ارت دار (پلی کربنات ) کابل 5 متر20450.00031
سیم سیار 4 خروجی بدون ارت (پلی کربنات ) کابل 1.80 متر20300.00032
سیم سیار 4 خروجی بدون ارت (پلی کربنات ) کابل 3 متر20330.00033
سیم سیار 4 خروجی بدون ارت (پلی کربنات ) کابل 5 متر20390.00034
سیم سیار 3 خروجی بدون ارت (پلی کربنات ) کابل 1.80 متر24250.00035
سیم سیار 3 خروجی بدون ارت (پلی کربنات ) کابل 3 متر24320.00036
سیم سیار 3 خروجی بدون ارت (پلی کربنات ) کابل 5 متر24360.00037
سیم سیار 3 خروجی بدون ارت بدون کابل24180.00038
سیار 3 خروجی دیواری دو شاخه دار40120.00039
سه راهی صنعتی ( کرال )20250.00040
پریز تک خانه  ( مادگی )12046.00041
دو شاخه( نری )12046.0002
محافظ ولتاژ پشت کنتوری ( محافظ کولری ترمینالی )201.000.00043

لیست قیمت شرکت آفر الکترونیک

کلمات کلیدی : قیمت محصولات آفر الکترونیک , فتوسل آفر الکترونیک , شرکت آفر الکترونیک , شرکت های تولید کننده محافظ برق ، لیست قیمت شرکت آفر الکترونیک