لیست قیمت شرکت آفر الکترونیک

لیست قیمت شرکت آفر الکترونیک

 

لیست قیمت آفر الکترونیک

لیست قیمت آفر الکترونیک

لیست قیمت شرکت آفر الکترونیک

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)مورد دلخواه

محافظ 2 خروجی ارتدار یخچالی مغزی سرامیکی با کابل 1.80 متری

20

520.000

1

محافظ 2 خروجی ارتدار یخچالی مغزی سرامیکی با کابل 3 متری

20

590.000

2

محافظ 2 خروجی ارتدار یخچالی مغزی سرامیکی با کابل 5 متری

20

650.000

3

محافظ 4 خروجی بدون ارت کامپیوتری با کابل 1.80 متری

20

615.000

4

محافظ 4 خروجی بدون ارت کامپیوتری با کابل 3 متری

20

655.000

5

محافظ 4 خروجی بدون ارت کامپیوتری با کابل 5 متری

20

715.000

6

محافظ 6 خروجی ارتدار آنالوگ با کابل 1.80 متری

14

665.000

7

محافظ 6 خروجی ارتدار آنالوگ با کابل 3 متری

14

705.000

8

محافظ 6 خروجی ارتدار آنالوگ با کابل 5 متری

14

755.000

9

محافظ 6 خروجی ارتدار دیجیتال با کابل 1.80 متری

14

800.000

10

محافظ 6 خروجی ارتدار دیجیتال با کابل 3 متری

14

840.000

11

محافظ 6 خروجی ارتدار دیجیتال با کابل 5 متری

14

890.000

12

محافظ 6 خروجی بدون ارت آنالوگ  با کابل 1.8  متری

14

630.000

13

محافظ 6 خروجی بدون ارت آنالوگ  با کابل 3  متری

14

670.000

14

محافظ 6 خروجی بدون ارت آنالوگ  با کابل 5  متری

14

730.000

15

محافظ 6 خروجی بدون ارت دیجیتال با کابل 1.80 متری

14

780.000

16

محافظ 6 خروجی بدون ارت دیجیتال با کابل 3 متری

14

820.000

17

محافظ 6 خروجی بدون ارت دیجیتال با کابل 5 متری

14

780.000

18

محافظ دیواری پکیج با مغزی سرامیکی(آنالوگ،کامپیوتری)

20

350.000

19

محافظ دیواری یخچالی با مغزی سرامیکی

20

350.000

20

محافظ دیواری پکیج با مغزی سرامیکی(دیجیتال)

20

510.000

21

محافظ دیواری مخصوص کولرگازی با مغزی سرامیکی(آنالوگ)

20

510.000

22

محافظ دیواری مخصوص کولرگازی با مغزی سرامیکی(دیجیتال)

20

750.000

23

فتوسل روشنایی 10A

60

300.000

24

فتوسل روشنایی 16A

60

420.000

25

فتوسل روشنایی 25A

60

420.000

26

بالاست الکترونیکی (40*1)

60

180.000

27

بالاست الکترونیکی (40*2)

50

235.000

28

سیم سیار 4خروجی ارت دار( پلی کربنات) کابل (80/1)

20

300.000

29

سیم سیار 4خروجی ارت دار (پلی کربنات) کابل (3)

20

360.000

30

سیم سیار4خروجی ارت دار ( پلی کربنات) کابل (5)

20

460.000

31

سیم سیار 4 خروجی بدون ارت (پلی کربنات) کابل (80/1)

20

310.000

32

سیم سیار 4 خروجی بدون ارت (پلی کربنات) کابل (3)

20

330.000

33

سیم سیار 4 خروجی بدون ارت (پلی کربنات) کابل (5)

20

400.000

34

سیم سیار 4 خروجی بدون ارت (پلی کربنات) بدون کابل

20

220.000

35

سیم سیار3 خروجی بدون ارت (پلی کربنات ) کابل(80/1)

24

250.000

36

سیم سیار3 خروجی بدون ارت (پلی کربنات) کابل (3)

24

280.000

37

سیم سیار3 خروجی بدون ارت (پلی کربنات ) کابل (5)

24

350.000

38

سیم سیار3خروجی بدون ارت بدون کابل

24

190.000

39

سیار 3 خروجی دیواری دوشاخه دار

40

120.000

40

سه راهی صنعتی (کرال)

20

220.000

41

پریز تک خانه سیار (مادگی)

120

420.000

42

دوشاخه سیار ( نری)

120

420.000

43

محافظ ولتاژ(محافظ کولری ترمینالی)

20

1.000.000

44

[/v44c_column_text]

19