لیست قیمت سیم و کابل کمان

لیست قیمت سیم و کابل کمان

لیست-قیمت-سیم-و-کابل-کمان

لیست-قیمت-سیم-و-کابل-کمان

لیست قیمت سیم و کابل کمان

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1398/10/18

ردیف

شرح کالا( مشخصات)

واحد

قیمت مصرف کننده (ریال)

1

سیم 0/50 * 1 افشان کمان

متر

5500

2

سیم 0/75 * 1 افشان کمان

متر

7700

3

سیم 1 * 1 افشان کمان

متر

9700

4

سیم 1/5 * 1 افشان کمان

متر

13150

5

سیم 2/5 * 1 افشان کمان

متر

20300

6

سیم 4 * 1 افشان کمان

متر

33450

7

سیم 6 * 1 افشان کمان

متر

50000

8

سیم 10 * 1 افشان کمان

متر

86000

9

سیم 16 * 1 افشان کمان

متر

134700

10

سیم 25 * 1 افشان کمان

متر

210000

11

سیم 35 * 1 افشان کمان

متر

293500

12

سیم 50 * 1 افشان کمان

متر

419000

13

سیم 1/5 * 1 ارت کمان

متر

13250

14

سیم 2/5 * 1 ارت کمان

متر

20550

15

سیم 4 * 1 ارت کمان

متر

34000

16

سیم 6 * 1 ارت کمان

متر

50500

17

سیم 10 * 1 ارت کمان

متر

86700

18

سیم 16 * 1 ارت کمان

متر

135500

19

سیم 25 * 1 ارت کمان

متر

211800

20

سیم 35 * 1 ارت کمان

متر

294800

21

سیم 1 مفتول کمان

متر

9500

22

سیم 1/5 * 1 مفتول کمان

متر

13700

23

سیم 2/5 * 1 مفتول کمان

متر

21500

24

سیم 4 مفتول کمان

متر

34000

25

سیم 6 مفتول کمان

متر

49800

26

سیم 10 مفتول کمان

متر

84600

27

کابل کولری 1 * 4 کمان

متر

39000

28

کابل کولری 1/5 * 4 کمان

متر

64000

29

کابل کولری 1/5 * 5 کمان

متر

81500

30

کابل 0/50 * 2 افشان کمان

متر

14500

31

کابل 0/75 * 2  کمان

متر

20500

32

کابل 1 * 2 افشان کمان

متر

25500

33

کابل 1/5 * 2 افشان کمان

متر

33800

34

کابل 2/5 * 2  کمان

متر

53700

35

کابل 4 * 2 افشان کمان

متر

81300

36

کابل 6 * 2 افشان کمان

متر

116400

37

کابل 10 * 2 افشان کمان

متر

198200

38

کابل 0/75 * 3 کمان

متر

28300

39

کابل 1 * 3 افشان کمان

متر

34600

40

کابل 1/5 * 3 افشان کمان

متر

47600

41

کابل 2/5 * 3 افشان کمان

متر

75500

42

کابل 4 * 3 افشان کمان

متر

115600

43

کابل 6 * 3 افشان کمان

متر

169000

44

کابل 10 * 3 افشان کمان

متر

286000

45

کابل 16 * 3 افشان کمان

متر

445600

46

کابل 25 * 3 افشان کمان

متر

690500

47

کابل 35 * 3 افشان کمان

متر

958000

48

کابل 50 * 3 افشان کمان

متر

1351000

49

کابل 70 * 3 افشان کمان

متر

1898000

50

کابل 16 + 25 * 3 افشان کمان

متر

828700

51

کابل 16 + 35 * 3 افشان کمان

متر

1095000

52

کابل 25 + 50 * 3 افشان کمان

متر

1566000

53

کابل 35 + 70 * 3 افشان کمان

متر

2231700

54

کابل شیلد 1/5 * 2 کمان

متر

43700

55

کابل شیلد 2/5 * 2 کمان

متر

66500

56

کابل شیلد 1/5 * 3 کمان

متر

60000

57

کابل شیلد 2/5 * 3 کمان

متر

87000

58

کابل شیلد 1/5 * 4 کمان

متر

76700

59

کابل 0/50 * 4 افشان کمان

متر

26600

60

کابل 0/75 * 4 کمان

متر

36600

61

کابل 1 * 4 افشان کمان

متر

45800

62

کابل 1/5 * 4 افشان کمان

متر

62300

63

کابل 2/5 * 4 افشان کمان

متر

98000

64

کابل 4 * 4 افشان کمان

متر

153600

65

کابل 6 * 4 افشان کمان

متر

220500

66

کابل 10 * 4 افشان کمان

متر

375800

67

کابل 16 * 4 افشان کمان

متر

586300

68

کابل 1 * 5 افشان کمان

متر

57800

69

کابل 1/5 * 5 افشان کمان

متر

78800

70

کابل 2/5 * 5 افشان کمان

متر

124500

71

کابل 4 * 5 افشان کمان

متر

192400

72

کابل 6 * 5 افشان کمان

متر

277500

73

کابل 10 * 5 افشان کمان

متر

475700

74

کابل 1/5 *7 افشان کمان

متر

733300

75

سیم نایلون 0/50 * 2 کمان

متر

12200

76

سیم نایلون 0/75 * 2 کمان

متر

16100

77

سیم نایلون 1 * 2 کمان

متر

20100

78

سیم نایلون 1/5 * 2 کمان

متر

27300

79

سیم نایلون 2/5 * 2 کمان

متر

44000

80

سیم کیسه ای 0/50 * 2 کمان

متر

12700

81

سیم کیسه ای 0/75 * 2 کمان

متر

17200

82

سیم کیسه ای 1 * 2 کمان

متر

22100

83

سیم کیسه ای 1/5 * 2 کمان

متر

30600

84

کابل جوش 25 (12) کمان

متر

241000

85

کابل جوش 35 (14) کمان

متر

332000

86

کابل جوش 50 (16) کمان

متر

465000

87

کابل جوش 70 (18) کمان

متر

653000

88

کابل 1/5 * 2 مفتول کمان

متر

40000

89

کابل 2/5 * 2 مفتول کمان

متر

56000

90

کابل 4 * 2 مفتول کمان

متر

82500

91

کابل 6 * 2 مفتول کمان

متر

124000

92

کابل 10 * 2 مفتول کمان

متر

197800

93

کابل 16 + 25 + 3 مفتول کمان

متر

828700

94

کابل 16 + 35 + 3 مفتول کمان

متر

1095000

95

کابل 1/5 * 4 مفتول کمان

متر

68000

96

کابل 2/5 * 4 مفتول کمان

متر

100000

97

کابل 4 * 4 مفتول کمان

متر

154400

98

کابل 6 * 4 مفتول کمان

متر

237000

99

کابل 10 * 4 مفتول کمان

متر

379500

100

کابل 16 * 4 مفتول کمان

متر

599000

101

کابل 1 زوج 05 هوایی کمان

متر

4800

102

کابل 2 زوج 05 هوایی کمان

متر

9400

103

کابل 4 زوج 05 هوایی کمان

متر

18500

104

کابل 6 زوج 05 هوایی کمان

متر

26400

105

کابل 2 زوج 06 هوایی کمان

متر

16600

106

کابل 4 زوج 06 هوایی کمان

متر

29000

107

کابل 6 زوج 06 هوایی کمان

متر

41300

108

کابل 10 زوج 06 هوایی کمان

متر

65300

109

کابل 20 زوج 06 هوایی کمان

متر

128000

110

کابل 2 زوج 06 زمینی کمان

متر

17000

111

کابل 4 زوج 06 زمینی کمان

متر

29300

112

کابل 6 زوج 06 زمینی کمان

متر

41500

113

کابل 10 زوج 06 زمینی کمان

متر

65300

114

کابل آنتن کمان

متر

26700

115

کابل آر جی 59 کمان

متر

24800

116

کابل آرجی ترکیبی کمان

متر

32500