لیست قیمت سیم و کابل کرمان کاویان

لیست قیمت سیم و کابل کرمان کاویان

لیست قیمت سیم و کابل کرمان کاویان

لیست قیمت سیم و کابل کرمان کاویان

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

ردیفشرح کالا( مشخصات)کلاف (ریال)قرقره (ریال)برش (ریال)

1

کابل هوایی 0/6 * 2 * 1 کرمان کاویان13.600

2

کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 کرمان کاویان20.50021.20022.000

3

کابل هوایی 0/6 * 2 * 3 کرمان کاویان28.00029.00030.000

4

کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 کرمان کاویان36.00037.00038.000

5

کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 کرمان کاویان49.00050.50052.000

6

کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 کرمان کاویان78.00080.50083.000

7

کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 کرمان کاویان114.000118.000

8

کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 کرمان کاویان150.000155.000

9

کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 کرمان کاویان192.000200.000

10

کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 کرمان کاویان220.000227.000

11

کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 کرمان کاویان290.000300000

12

کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 کرمان کاویان370.000380.000

13

کابل هوایی 0/6 * 2 * 60 کرمان کاویان440.000455.000

14

کابل هوایی 0/6 * 2 * 100 کرمان کاویان765.000790.000

15

کابل هوایی 0/6 * 2 * 200 کرمان کاویان1.370.0001.400.000

16

کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 کرمان کاویان17.50018.00018.500

17

کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 کرمان کاویان28.50029.50030.500

18

کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 کرمان کاویان40.00041.00042.500

19

کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 کرمان کاویان60.50062.50064.500

20

کابل هوایی 0/5 * 2 * 15 کرمان کاویانسفارشی87.00090.000

21

کابل هوایی 0/5 * 2 * 16 کرمان کاویان97.000100.000

22

کابل هوایی 0/5 * 2 * 20 کرمان کاویان110.000114.000

23

کابل هوایی 0/5 * 2 * 25 کرمان کاویان140.000144.000

24

کابل هوایی 0/5 * 2 * 32 کرمان کاویانسفارشی176.000182.000

25

کابل هوایی 0/5 * 2 * 40 کرمان کاویانسفارشی195.000200.000

26

کابل هوایی 0/5 * 2 * 45 کرمان کاویانسفارشی240.000247.000

27

کابل هوایی 0/5 * 2 * 50 کرمان کاویان260.000270.000

28

کابل هوایی 0/5 * 2 * 100 کرمان کاویانسفارشی520.000525.000

29

کابل هوایی 0/5 * 2 * 200 کرمان کاویانسفارشی1.000.0001.020.000

30

کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 کرمان کاویان51.00052.500

31

کابل هوایی 0/4 * 2 * 15 کرمان کاویان64.00066.000سفارشی

32

کابل هوایی 0/4 * 2 * 20 کرمان کاویان85.00088.000

33

کابل هوایی 0/4 * 2 * 25 کرمان کاویان104.000107.000

34

کابل هوایی 0/4 * 2 * 32 کرمان کاویان120.000124.000

35

کابل هوایی 0/4 * 2 * 40 کرمان کاویان153.000158.000سفارشی

36

کابل هوایی 0/4 * 2 * 45 کرمان کاویان170.000175.000

37

کابل هوایی 0/4 * 2 * 50 کرمان کاویان190.000196.000

38

کابل هوایی 0/4 * 2 * 60 کرمان کاویان235.000242.000سفارشی

39

کابل هوایی 0/4 * 2 * 100 کرمان کاویان355.000365.000

40

کابل هوایی 0/4 * 2 * 200 کرمان کاویان680.000700.000

41

کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 کرمان کاویان2450025.500

42

کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 کرمان کاویان37.50038.500

43

کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 کرمان کاویان53.50055.000

44

کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 کرمان کاویان83.50086.000

45

کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 کرمان کاویان128.000132.000

46

کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 کرمان کاویان165.000170.000

47

کابل زمینی 0/6 * 2 * 25 کرمان کاویان205.000212.000

48

کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 کرمان کاویان247.000255.000

49

کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 کرمان کاویان325.000335.000

50

کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 کرمان کاویان400.000415.000

51

کابل زمینی 0/6 * 2 * 100 کرمان کاویان797.000820.000

52

کابل زمینی 0/6 * 2 * 150 کرمان کاویان1.160.0001.200.000

53

کابل زمینی 0/6 * 2 * 200 کرمان کاویان1.500.0001.540.000

 

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت نقدیبرش (ریال)
1آنتن کرمان معمولی17.70017.800
2آنتن کرمان صادراتی29.300تکی : 294.000
3آنتن صادراتی 100-5025.200تکی : 26.200
4آنتن صادراتی 50-2023.300تکی : 24.300
5RG59B/U41.000برش : 43.000
6RG58C/U43.000برش : 45.000
7مخابراتی 2/526.000
8مخابراتی 339.800
9RG 11/U153.000برش
10کواکسیال میکروفونی20.900برش
11RG651.500برش : 53.000
12کرمان CAT5برش
13(400 متری) کابل میتی 4 رشته59.600برش
14شیلد 1/5*2قرقرهبرش

 

 

 

 

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت نقدیقیمت برش و تکی
1کابل آنتن کرمان معمولی16.50016.700
2کابل آنتن کرمان صادراتی27.800تکی : 28.000
3کابل آنتن صادراتی 100-5024.000تکی : 25.000
4کابل آنتن صادراتی 50-2022.000تکی : 23.000
5کابل RG 59 B/U38.000برش : 40.000
6کابل RG 58 C/U40.000برش : 42.000
7کابل مخابراتی 2/524.000
8کابل مخابراتی 337.000
9کابل RG 11 /U142.000برش : 145.000
10کابل کواکسیال میکروفونی19.500
11کابل RG648.000برش : 50.000
12کابل کرمان CAT530.500
13کابل مینی 4 رشته (400 متری)55.500برش : 60.000
14کابل شیلد 1/5*2قرقره : 77000برش : 80.000

 

 

 

 

 

ردیفشرح کالا( مشخصات)متراژقیمت(ریال)
1کابل آیفونی 0/4 * 23000m6.000
2کابل آیفونی 0/4 * 42500m9.000
3کابل آیفونی 0/4 * 62000m12.500
4کابل آیفونی 0/4 * 81500m15.500
5کابل آیفونی 0/4 * 101500m19.000
6کابل آیفونی 0/4 * 121250m22.000
7کابل آیفونی 0/5 * 22500m7.500
8کابل آیفونی 0/5 * 42000m12.000
9کابل آیفونی 0/5 * 61500m17.500
10کابل آیفونی 0/5 * 81250m22.000
11کابل آیفونی 0/5 * 101250m27.000
12کابل آیفونی 0/5 * 121000m32.000