لیست قیمت سیم و کابل همدان

لیست قیمت سیم و کابل همدان

لیست-قیمت-سیم-و-کابل-همدان

      لیست-قیمت-سیم-و-کابل-همدان

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1398/10/19

ردیفشرح کالا( مشخصات)

قیمت بسته 100 متری
رنگی(ریال)

قیمت بسته 100 متری
ارت(ریال)

1

سیم افشان 1*1 همدان
1/105/0001/153/000
2سیم افشان 1/5*1 همدان
1/425/0001/468/000
3سیم افشان 2/5*1 همدان
2/329/0002/399/000

4

سیم افشان 4*1 همدان

3/760/000

3/870/000

5

سیم افشان 6*1 همدان

5/710/000

5/880/000

6

سیم افشان 10*1 همدان

9/910/000

10/210/000

7

سیم افشان 16*1 همدان

15/550/000

16/020/000

8

سیم افشان 25*1 همدان

24/180/000

24/900/000

9

سیم افشان 35*1 همدان

332/300

342/300

10

سیم افشان 50*1 همدان

468/500

482/600

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت  (کلاف) ریال

قیمت (قرقره) ریال

1

سیم نایلون سفید 0/75*2 همدان

2/083/000

2

کابل شبکه CAT6 UTP همدان

305 متری

147/400

3

کابل آنتن رنگی 4/5C2V همدان

3/171/000

31/710

4

کابل افشان گرد 1*2 همدان

3/200/000

ندارد

5

کابل افشان گرد 1/5*2 همدان

3/940/000

40/400

6

کابل افشان گرد 2/5*2 همدان

6/330/000

64/300

7

کابل افشان گرد 4*2 همدان

9/840/000

98/400

8

کابل افشان گرد 6*2 همدان

14/380/000

143/800

9

کابل افشان گرد 1*3 همدان

4/190/000

ندارد

10

کابل افشان گرد 1/5*3 همدان

5/570/000

56/700

11

کابل افشان گرد 2/5*3 همدان

8/740/000

88/400

12

کابل افشان گرد 4*3 همدان

13/500/000

135/400

13

کابل افشان گرد 6*3 همدان

19/950/000

199/500

14

کابل افشان گرد 1*4 همدان

5/380/000

ندارد

15

کابل افشان گرد 1/5*4 همدان

7/180/000

72/800

16

کابل افشان گرد 2/5*4 همدان

11/400/000

115/000

17

کابل افشان گرد 4*4 همدان

17/670/000

176/700

18

کابل افشان گرد 6*4 همدان

25/960/000

259/600

19

کابل افشان گرد 10*4 همدان

ندارد

429/700

20

کابل افشان گرد 16*4 همدان

ندارد

683/200

21

کابل افشان گرد 1/5*5 همدان

9/510/000

95/100

22

کابل افشان گرد 2/5*5 همدان

14/940/000

149/400

23

کابل افشان گرد 4*5 همدان

ندارد

227/200

24

کابل افشان گرد 6*5 همدان

ندارد

326/200

25

کابل افشان گرد 10*5 همدان

ندارد

555/500

26

کابل افشان گرد 16*5 همدان

ندارد

878/500

27

کابل افشان گرد 16+25*3 همدان

ندارد

1/001/900

28

کابل افشان گرد 16+35*3 همدان

ندارد

1/273/100

29

کابل افشان گرد 25+50*3 همدان

ندارد

1/852/300

30

کابل افشان گرد 35+70*3 همدان

ندارد

2/535/200

31

کابل خشک 120*1 همدان

 

1/109/800

32

کابل خشک 240*1 همدان

 

2/291/800

33

کابل خشک 300*1 همدان

 

2/810/400

34

کابل خشک 16+25*3 همدان

 

955/000

35

کابل خشک 16+35*3 همدان

 

1/246/300

36

کابل خشک 25+50*3 همدان

 

1/562/300

37

کابل خشک 35+70*3 همدان

 

2/271/000

38

کابل خشک 50+95*3 همدان

 

3/153/600

39

کابل خشک 70+120*3 همدان

 

4/093/400

40

کابل خشک تک لا 10*4 همدان

 

440/500

41

کابل خشک 16*4 همدان

 

687/600

42

کابل افشان شیلد دار 1/5*2 همدان

 

67/300

43کابل تلفن طوسی دو زوجی 0/6 همدان

 

24/600

44

کابل تلفن طوسی چهار زوجی 0/6 همدان

 

38/100

45

کابل تلفن طوسی شش زوجی 0/6 همدان

 

54/120