لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

شرح کالا( مشخصات)

سایز

واحد

قیمت(ریال)

سیم افشان

0.5*1

حلقه

723,000

سیم افشان

0.75*1

حلقه

965.000
سیم افشان1*1حلقه1.250.000
سیم افشان1.5*1حلقه1.720.000
سیم افشان2.5*1حلقه2.580.000
سیم افشان4*1حلقه4.300.000
سیم افشان

6*1

حلقه

6.480.000

سیم افشان

10*1

حلقه

1,970,000
سیم افشان16*1حلقه17.160.000
سیم افشان25*1متر273.000
سیم افشان35*1متر370.000
سیم افشان50*1متر515.000
سیم افشان70*1متر757.000
سیم افشان95*1متر103.000
سیم افشان120*1متر1,339,000

سیم افشان ارت

1.5*1حلقه1.724.000
سیم افشان ارت2.5*1حلقه

2.586.000

سیم افشان ارت4*1حلقه4.310.000
سیم افشان ارت6*1حلقه6.490.000
سیم افشان ارت10*1حلقه11.130.000
سیم افشان ارت16*1حلقه17.580.000
سیم افشان ارت25*1متر290.000
سیم افشان ارت35*1متر375.000
سیم افشان ارت50*1متر520.000
سیم افشان ارت70*1متر767.000
سیم افشان ارت95*1متر1.055.000
سیم افشان ارت120*1متر1,360,000
سیم مفتول0.5*1حلقه720.000
سیم مفتول0.75*1حلقه975.000
سیم مفتول1*1حلقه1.260.000
سیم مفتول1.5*1حلقه1.170.000
سیم مفتول2.5*1حلقه2.652.000
سیم مفتول4*1حلقه4.420.500
سیم مفتول6*1حلقه6.350.000
سیم مفتول10*1حلقه11.050.000
سیم مفتول16*1متر170.000
سیم نایلون0.5*2حلقه1,405,000
سیم نایلون0.75*2حلقه2.075.000
سیم نایلون1*2حلقه2.545.000
سیم نایلون1.5*2حلقه3.465.000
سیم نایلون2.5*2حلقه5.520.000

کابل افشان

0.5*2حلقه1.860.000
کابل افشان0.75*2حلقه

2.640.000

کابل افشان

1*2حلقه3.210.000
کابل افشان1.5*2حلقه

4.405.500

کابل افشان

2.5*2حلقه7.137.000
کابل افشان4*2حلقه

10.848.500

کابل افشان

6*2حلقه15.015.000
کابل افشان10*2متر

253.500

کابل افشان

0.75*3حلقه3.745.000
کابل افشان1*3حلقه

4.440.000

کابل افشان

1.5*3حلقه6.085.000
کابل افشان2.5*3حلقه

10.359.000

کابل افشان

4*3حلقه14.975.000
کابل افشان6*3حلقه

21.294.000

کابل افشان

10*3متر360.500
کابل افشان16*3متر

550.000

کابل افشان

25*3متر915.600
کابل افشان35*3متر

1.170.000

کابل افشان

50*3متر1.740.000
کابل افشان70*3متر

2.475.000

کابل افشان

25+16*3متر1.035.000
کابل افشان35+16*3متر

1,350,800

کابل افشان

50+25*3مترر1.833.000
کابل افشان70+35*3متر

2.795.000

کابل افشان

95*1متر1.170.000
کابل افشان120*1متر

1,440,000

کابل افشان

0.75*4حلقه4.830.000
کابل افشان1*4حلقه

5.790.000

کابل افشان

1.5*4حلقه8.060.000
کابل افشان2.5*4حلقه

13.234.000

کابل افشان

4*4حلقه20.280.000
کابل افشان6*4حلقه

28.110.000

کابل افشان

10*4متر475.000
کابل افشان16*4متر

756.000

کابل افشان

25*4متر1.170.000
کابل افشان35*4متر

1.725.000

کابل افشان

1.5*5حلقه10.210.000
کابل افشان2.5*5حلقه

16.900.000

کابل افشان

4*5متر240.500
کابل افشان6*5متر

345.500

کابل افشان

10*5متر610.000
کابل افشان16*5متر

915.000

کابل افشان

25*5متر1.630.000
کابل افشان35*5متر

2.418.000

کابل مفتول NYY

4*2متر116.500
کابل مفتول NYY6*2متر

175.000

کابل مفتول NYY

10*2متر260.500
کابل مفتول NYY6*3متر

225.000

کابل مفتول NYY

10*3متر395.600
کابل مفتول NYY25+16*3متر

1.060.000

کابل مفتول NYY

35+16*3متر1,355,000
کابل مفتول NYY50+25*3متر

1.872.000

کابل مفتول NYY

4*4متر210.500
کابل مفتول NYY6*4متر

300.700

کابل مفتول NYY

10*4متر4.790.00
کابل مفتول NYY16*4متر

772.000

کابل مفتول NYY

6*5متر367.000
کابل مفتول NYY10*5متر

618.500

کابل مفتول NYY

16*5متر936.000
کابل مفتول کولری1*4حلقه

5.265.000

کابل مفتول کولری

1.5*4حلقه7.690.000
کابل مفتول کولری1*5حلقه

6.700.000

کابل مفتول کولری

1.5*5حلقه9.585.000
کابل سازمانی6+6*1متر

197.200

کابل سازمانی

10+10*1متر250.000
کابل سازمانی6+6*3متر

312.000

کابل سازمانی

10+10*3متر510.800
کابل کواکسیال4/5C-2Vمتر

34.500

کابل شیلد دار

1*2

متر

59.500

کابل شیلد دار

1.5*2

متر

70.000

کابل شیلد دار

2.5*2متر97.000
کابل شیلد دار1.5*3متر

94.000

کابل شیلد دار

2.5*3

متر

134.500

کابل شیلد دار

1.5*4متر109.000
کابل آلومینیوم10*2متر

88.000

کابل آلومینیوم

16*2متر117.000
کابل آلومینیوم10*4متر

130.500

کابل آلومینیوم

16*4متر187.000
کابل آلومینیوم25+16*3متر

240.500

کابل آلومینیوم

35+16*3متر

295.000

کابل تلفنی2 زوجی (مسی 0.6)مترقیمت هوایی : 23,000

قیمت زمینی : 24,000

کابل تلفنی4 زوجی (مسی 0.6)مترقیمت هوایی : 39,000

قیمت زمینی : 40,000

کابل تلفنی6 زوجی (مسی 0.6)مترقیمت هوایی : 58,000

قیمت زمینی : 60,000

کابل تلفنی10 زوجی (مسی 0.6)مترقیمت هوایی : 91,000

قیمت زمینی : 95,000

کابل RG59سادهمتر27,500
کابل RG59ترکیبیمتر38,500

[/vc_row

کلمات کلیدی : قیمت سیم برق ساختمان , لیست قیمت البرز الکتریک نور , نمایندگی سیم و کابل البرز