لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

شرح کالا( مشخصات)

سایز

واحد

قیمت

سیم افشان

0.5*1

حلقه

463.600

سیم افشان

0.75*1

حلقه

620.000
سیم افشان1*1حلقه800.000
سیم افشان1.5*1حلقه1.096.000
سیم افشان2.5*1حلقه1.644.000
سیم افشان4*1حلقه2.740.000
سیم افشان

6*1

حلقه

4.150.000

سیم افشان

10*1

حلقه

7.030.000
سیم افشان16*1حلقه11.000.000
سیم افشان25*1متر175.000
سیم افشان35*1متر236.000
سیم افشان50*1متر330.000
سیم افشان70*1متر485.000
سیم افشان95*1متر665.000
سیم افشان120*1متر860.000

سیم افشان ارت

1.5*1حلقه1.100.000
سیم افشان ارت2.5*1حلقه

1.650.000

سیم افشان ارت4*1حلقه2.750.000
سیم افشان ارت6*1حلقه4.160.000
سیم افشان ارت10*1حلقه7.130.000
سیم افشان ارت16*1حلقه11.270.000
سیم افشان ارت25*1متر187.000
سیم افشان ارت35*1متر240.000
سیم افشان ارت50*1متر336.000
سیم افشان ارت70*1متر492.000
سیم افشان ارت95*1متر675.000
سیم افشان ارت120*1متر870.000
سیم مفتول0.5*1حلقه463.600
سیم مفتول0.75*1حلقه625.000
سیم مفتول1*1حلقه805.000
سیم مفتول1.5*1حلقه1.135.000
سیم مفتول2.5*1حلقه1.700.000
سیم مفتول4*1حلقه2.836.500
سیم مفتول6*1حلقه4.070.000
سیم مفتول10*1حلقه7.076.000
سیم مفتول16*1متر110.000
سیم نایلون0.5*2حلقه900.000
سیم نایلون0.75*2حلقه1.330.000
سیم نایلون1*2حلقه1.632.000
سیم نایلون1.5*2حلقه2.220.000
سیم نایلون2.5*2حلقه3.538.000

کابل افشان

0.5*2حلقه1.189.500
کابل افشان0.75*2حلقه

1.690.000

کابل افشان

1*2حلقه2.060.000
کابل افشان1.5*2حلقه

2.825.500

کابل افشان

2.5*2حلقه4.575.000
کابل افشان4*2حلقه

6.954.000

کابل افشان

6*2حلقه9.625.000
کابل افشان10*2متر

162.000

کابل افشان

0.75*3حلقه2.400.000
کابل افشان1*3حلقه

2.845.000

کابل افشان

1.5*3حلقه3.900.000
کابل افشان2.5*3حلقه

6.640.000

کابل افشان

4*3حلقه9.600.000
کابل افشان6*3حلقه

13.650.000

کابل افشان

10*3متر232.000
کابل افشان16*3متر

354.000

کابل افشان

25*3متر585.600
کابل افشان35*3متر

752.000

کابل افشان

50*3متر1.115.000
کابل افشان70*3متر

1.586.000

کابل افشان

25+16*3متر664.000
کابل افشان35+16*3متر

864.000

کابل افشان

50+25*3مترر1.175.000
کابل افشان70+35*3متر

1.792.000

کابل افشان

95*1متر748.000
کابل افشان120*1متر

922.000

کابل افشان

0.75*4حلقه3.095.000
کابل افشان1*4حلقه

3.710.000

کابل افشان

1.5*4حلقه5.165.000
کابل افشان2.5*4حلقه

8.485.000

کابل افشان

4*4حلقه13.000.000
کابل افشان6*4حلقه

18.020.000

کابل افشان

10*4متر305.000
کابل افشان16*4متر

485.000

کابل افشان

25*4متر750.000
کابل افشان35*4متر

1.105.000

کابل افشان

1.5*5حلقه6.545.000
کابل افشان2.5*5حلقه

10.830.000

کابل افشان

4*5متر152.500
کابل افشان6*5متر

219.500

کابل افشان

10*5متر389.000
کابل افشان16*5متر

585.000

کابل افشان

25*5متر1.045.000
کابل افشان35*5متر

1.550.000

کابل مفتول NYY

4*2متر74.500
کابل مفتول NYY6*2متر

110.000

کابل مفتول NYY

10*2متر168.000
کابل مفتول NYY6*3متر

145.000

کابل مفتول NYY

10*3متر253.000
کابل مفتول NYY25+16*3متر

680.000

کابل مفتول NYY

35+16*3متر868.000
کابل مفتول NYY50+25*3متر

1.200.000

کابل مفتول NYY

4*4متر132.000
کابل مفتول NYY6*4متر

192.700

کابل مفتول NYY

10*4متر307.000
کابل مفتول NYY16*4متر

495.000

کابل مفتول NYY

6*5متر235.000
کابل مفتول NYY10*5متر

396.500

کابل مفتول NYY

16*5متر600.000
کابل مفتول کولری1*4حلقه

3.375.000

کابل مفتول کولری

1.5*4حلقه4.930.000
کابل مفتول کولری1*5حلقه

4.295.000

کابل مفتول کولری

1.5*5حلقه6.145.000
کابل سازمانی6+6*1متر

126.500

کابل سازمانی

10+10*1متر158.000
کابل سازمانی6+6*3متر

200.000

کابل سازمانی

10+10*3متر326.500
کابل کواکسیال4/5C-2Vمتر

22.000

کابل شیلد دار

1*2

متر

38.000

کابل شیلد دار

1.5*2

متر

45.000

کابل شیلد دار

2.5*2متر62.000
کابل شیلد دار1.5*3متر

60.000

کابل شیلد دار

2.5*3

متر

85.400

کابل شیلد دار

1.5*4متر70.000
کابل آلومینیوم10*2متر

42.000

کابل آلومینیوم

16*2متر58.000
کابل آلومینیوم10*4متر

60.000

کابل آلومینیوم

16*4متر93.000
کابل آلومینیوم25+16*3متر

111.000

کابل آلومینیوم

35+16*3متر

141.000

[/vc_row

کلمات کلیدی : قیمت سیم برق ساختمان , لیست قیمت البرز الکتریک نور , نمایندگی سیم و کابل البرز