لیست قیمت سیم و کابل آمل

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

لیست قیمت سیم و کابل آمل

لیست قیمت سیم و کابل آمل

سیم و کابل آمل
سیم و کابل آمل

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

 

به روز رسانی : 1399/02/31

ردیف شرح کالا( مشخصات) قیمت مصرف کننده (ریال)
1 سیم افشان 0/5 * 1 آمل

7,030

2 سیم افشان 0/75 * 1 آمل

9,670

3 سیم افشان 1 * 1 آمل

 12,420

4 سیم افشان 1/5 * 1 آمل

15,610

5 سیم افشان 2/5 * 1 آمل

25,030

6 سیم افشان 4 * 1 آمل

40,640

7 سیم افشان 6 * 1 آمل

60,810

8 سیم افشان 10 * 1 آمل

106,000

9 سیم ارت 16 * 1 آمل

167,200

10 سیم ارت 1/5 * 1 آمل

15,660

11 سیم ارت 2/5 * 1 آمل

25,100

12 سیم ارت 4 * 1 آمل

40,760

13 سیم ارت 6 * 1 آمل

60,990

14 سیم ارت 10 * 1 آمل

106,320

15 سیم ارت 16 * 1 آمل

167,700

16 سیم مفتول 0/5 * 1 آمل

7,140

17 سیم مفتول 0/75 * 1 آمل

11,100

18 سیم مفتول 1 * 1 آمل

14,240

19 سیم مفتول 1/5 * 1 آمل

17,220

20 سیم نایلون 0/5 * 2 آمل

13,660

21 سیم نایلون 0/75 * 2 آمل

18,820

22 سیم نایلون 1 * 2 آمل

25,050

23 سیم نایلون 1/5 * 2 آمل

34,460

24 سیم نایلون 2/5 * 2 آمل

55,380

25 سیم نایلون کریستال 0/35 * 2 آمل

8,220

26 سیم نایلون کریستال 0/50 * 2 آمل

15,520

27 سیم زیر گچی 0/75 * 2 آمل

23,800

28 سیم زیر گچی 1 * 2 آمل

30,830

29 سیم زیر گچی 1/5 * 2 آمل

44,080

30 سیم زیر گچی 0/75 * 3 آمل

34,270

31 سیم زیر گچی 1 * 3 آمل

44,610

32 سیم زیر گچی 1/5 * 3 آمل

64,530

33 کابل کیسه ای 0/50 * 2 آمل

16,670

34 کابل کیسه ای 0/75 * 2 آمل

21,970

35 کابل کیسه ای 1 * 2 آمل

28,950

36 کابل شیلد دار 1/5 * 2 آمل

69,620

37 کابل شیلد دار 3/5 * 2 آمل

87,050

38 کابل مفتول 1/5 * 2 آمل

54,350

39 کابل مفتول 2/5 * 2 آمل

77,660

40 کابل مفتول 4 * 2 آمل

114,510

41 کابل مفتول 6 * 2 آمل

154,100

42 کابل مفتول 10 * 2 آمل

251,690

43 کابل مفتول 6 * 3 آمل

231,350

44 کابل مفتول 10 * 3 آمل

373,800

45 کابل مفتول 1/5 * 4 آمل

100,830

46 کابل مفتول 2/5 * 4 آمل

138,960

47 کابل مفتول 4 * 4 آمل

214,570

48 کابل مفتول 6 * 4 آمل

294,210

49 کابل مفتول 10 * 4 آمل

475,880

50 کابل مفتول قدرت 6 * 2  آمل

165,050

51 کابل مفتول قدرت 6 * 4  آمل

314,190

52 کابل آلومینیوم 10 * 2  آمل

67,780

53 کابل آلومینیوم 16 * 2  آمل

103,970

54 کابل آلومینیوم 10 * 4  آمل

108,060

55 کابل آلومینیوم 16 * 4  آمل

158,100

56 کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 25 * 3   آمل

213,310

57 کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 35 * 3   آمل

259,630

58 کابل نیمه افشان مس 16 + 25 * 3   آمل

1,058,820

59 کابل نیمه افشان مس 16 + 35 * 3   آمل

1,392,170

60 کابل افشان  0/75 * 2  آمل

24,860

61 کابل افشان  1 * 2  آمل

30,350

62 کابل افشان  1/5 * 2  آمل

42,840

63 کابل افشان  2/5 * 2  آمل

66,820

64 کابل افشان 4 * 2  آمل

102,790

65 کابل افشان  6 * 2  آمل

141,480

66 کابل افشان  10 * 2  آمل

245,050

67 کابل افشان  1 * 3  آمل

45,410

68 کابل افشان  1/5 * 3  آمل

60,500

69 کابل افشان  2/5 * 3  آمل

95,090

70 کابل افشان  4 * 3  آمل

147,300

71 کابل افشان  6 * 3  آمل

206,950

72 کابل افشان  10 * 3  آمل

350,400

73 کابل افشان  16 * 3  آمل

547,960

74 کابل افشان  1 * 4  آمل

58,850

75 کابل افشان  1/5 * 4  آمل

79,260

76 کابل افشان  2/5 * 4  آمل

123,900

77 کابل افشان  4 * 4  آمل

191,040

78 کابل افشان  6 * 4  آمل

272,460

79 کابل افشان  10 * 4  آمل

463,330

80 کابل افشان  16 * 4  آمل

719,010

81 کابل افشان  1/5 * 5  آمل

100,310

82 کابل افشان  2/5 * 5  آمل

157,750

83 کابل افشان  4 * 5  آمل

244,940

84 کابل افشان  6 * 5  آمل

342,750

85 کابل افشان  10 * 5  آمل

588,670

86 کابل افشان  16 * 5  آمل

901,350

87 کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آمل

15,830

88 کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آمل

29,370

89 کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آمل

39,810

90 کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آمل

19,660

91 کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آمل

37,820

92 کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آمل

50,320

93 کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آمل

88,210

94 کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آمل

16,440

95 کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آمل

29,450

96 کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آمل

40,860

97 کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آمل

20,400

98 کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آمل

37,930

99 کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آمل

51,170

100 کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آمل

87,950

101 کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 2 آمل

6,550

102 کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 2 آمل

10,040

103 کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 2 آمل

24,980

104 کابل آیفونی 0/50 مس 0/40 * 2 آمل

8,570

105 کابل آیفونی 0/50 مس 0/40 * 2 آمل

13,500

106 کابل آیفونی 0/50 مس 0/40 * 2 آمل

35,420

107 کابل آیفونی 0/60 مس 0/40 * 2 آمل

10,970

108 رانژه (دولا تابیده ) 0/40 * 2 آمل

4,140

109 رانژه (دولا تابیده ) 0/50 * 2 آمل

6,200

110 رانژه (دولا تابیده ) 0/60 * 2 آمل

8,380

111 کابل دوبل مهاردار (جنگی ) 0/70 + 0/60 * 2 آمل

18,490

112 بند تخت تلفنی 0/40 * 2 * 1 آمل

7,480

113 بند تخت تلفنی 0/50 * 2 * 1 آمل

9,860

114 کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آمل

10,020

115 کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 4  0/60 CCA آمل

16,460

116 کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آمل

23,620

117 کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آمل

10,890

118 کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آمل

24,230

119 کابل آیفونی 0/50 * 4  0/50 CCA آمل

7,160

120 کابلهای کواکسیال مدل A صادراتی  آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس

30,680

121 کابلهای کواکسیال مدل B  آمل
جنس مغزی : CCA
جنس شیلد : CCA

14,500

122 کابلهای کواکسیال مدل C   آمل
جنس مغزی : آلومینیوم
جنس شیلد : آلومینیوم

10,700

123 کابلهای کواکسیال مدل D    آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس

20,650

124 کابلهای کواکسیال مدل مس RG59   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس

29,080

125 کابلهای کواکسیال مدل ترکیبی RG   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس

41,420

126 کابلهای کواکسیال مدل 2/5C   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس

18,530

0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد. © Copyrights - PersianPishraneh Co. - 2012
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی