لیست قیمت سیم و کابل آمل

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

لیست قیمت سیم و کابل آمل

لیست قیمت سیم و کابل آمل

سیم و کابل آمل
سیم و کابل آمل

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

 

به روز رسانی : 1399/04/25

ردیف شرح کالا( مشخصات) قیمت مصرف کننده (ریال)
1 سیم افشان 0/5 * 1 آمل

10,400

2 سیم افشان 0/75 * 1 آمل

14,400

3 سیم افشان 1 * 1 آمل

18,500

4 سیم افشان 1/5 * 1 آمل

23,800

5 سیم افشان 2/5 * 1 آمل

38,200

6 سیم افشان 4 * 1 آمل

61,900

7 سیم افشان 6 * 1 آمل

90,600

8 سیم افشان 10 * 1 آمل

158,000

9 سیم ارت 16 * 1 آمل

51,500

10 سیم ارت 1/5 * 1 آمل

23,900

11 سیم ارت 2/5 * 1 آمل

38,300

12 سیم ارت 4 * 1 آمل

62,100

13 سیم ارت 6 * 1 آمل

90,900

14 سیم ارت 10 * 1 آمل

18,500

15 سیم ارت 16 * 1 آمل

252,200

16 سیم مفتول 0/5 * 1 آمل

10,600

17 سیم مفتول 0/75 * 1 آمل

16,500

18 سیم مفتول 1 * 1 آمل

21,200

19 سیم مفتول 1/5 * 1 آمل

25,600

20 سیم نایلون 0/5 * 2 آمل

20,300

21 سیم نایلون 0/75 * 2 آمل

27,800

22 سیم نایلون 1 * 2 آمل

37,100

23 سیم نایلون 1/5 * 2 آمل

51,100

24 سیم نایلون 2/5 * 2 آمل

82,300

25 سیم نایلون کریستال 0/35 * 2 آمل

11,800

26 سیم نایلون کریستال 0/50 * 2 آمل

22,700

27 سیم زیر گچی 0/75 * 2 آمل

35,100

28 سیم زیر گچی 1 * 2 آمل

45,500

29 سیم زیر گچی 1/5 * 2 آمل

65,200

30 سیم زیر گچی 0/75 * 3 آمل

50,500

31 سیم زیر گچی 1 * 3 آمل

66,000

32 سیم زیر گچی 1/5 * 3 آمل

95,500

33 کابل کیسه ای 0/50 * 2 آمل

24,500

34 کابل کیسه ای 0/75 * 2 آمل

32,400

35 کابل کیسه ای 1 * 2 آمل

42,700

36 کابل شیلد دار 1/5 * 2 آمل

101,900

37 کابل شیلد دار 1/5 * 3 آمل

127,400

38 کابل مفتول 1/5 * 2 آمل

78,000

39 کابل مفتول 2/5 * 2 آمل

112,400

40 کابل مفتول 4 * 2 آمل

166,400

41 کابل مفتول 6 * 2 آمل

225,000

42 کابل مفتول 10 * 2 آمل

369,200

43 کابل مفتول 6 * 3 آمل

340,200

44 کابل مفتول 10 * 3 آمل

551,100

45 کابل مفتول 1/5 * 4 آمل

146,300

46 کابل مفتول 2/5 * 4 آمل

203,000

47 کابل مفتول 4 * 4 آمل

315,000

48 کابل مفتول 6 * 4 آمل

433,500

49 کابل مفتول 10 * 4 آمل

702,600

50 کابل مفتول قدرت 6 * 2  آمل

239,600

51 کابل مفتول قدرت 6 * 4  آمل

461,200

52 کابل آلومینیوم 10 * 2  آمل

95,700

53 کابل آلومینیوم 16 * 2  آمل

146,900

54 کابل آلومینیوم 10 * 4  آمل

156,100

55 کابل آلومینیوم 16 * 4  آمل

230,300

56 کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 25 * 3   آمل

311,500

57 کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 35 * 3   آمل

381,400

58 کابل نیمه افشان مس 16 + 25 * 3   آمل

1,565,100

59 کابل نیمه افشان مس 16 + 35 * 3   آمل

2,062,000

60 کابل افشان  0/75 * 2  آمل

36,400

61 کابل افشان  1 * 2  آمل

44,600

62 کابل افشان  1/5 * 2  آمل

62,600

63 کابل افشان  2/5 * 2  آمل

98,400

64 کابل افشان 4 * 2  آمل

150,300

65 کابل افشان  6 * 2  آمل

208,100

66 کابل افشان  10 * 2  آمل

361,500

67 کابل افشان  1 * 3  آمل

66,900

68 کابل افشان  1/5 * 3  آمل

88,200

69 کابل افشان  2/5 * 3  آمل

139,000

70 کابل افشان  4 * 3  آمل

216,700

71 کابل افشان  6 * 3  آمل

305,400

72 کابل افشان  10 * 3  آمل

518,000

73 کابل افشان  16 * 3  آمل

811,600

74 کابل افشان  1 * 4  آمل

86,800

75 کابل افشان  1/5 * 4  آمل

116,000

76 کابل افشان  2/5 * 4  آمل

181,900

77 کابل افشان  4 * 4  آمل

281,800

78 کابل افشان  6 * 4  آمل

403,100

79 کابل افشان  10 * 4  آمل

686,400

80 کابل افشان  16 * 4  آمل

1,066,400

81 کابل افشان  1/5 * 5  آمل

146,600

82 کابل افشان  2/5 * 5  آمل

231,800

83 کابل افشان  4 * 5  آمل

361,700

84 کابل افشان  6 * 5  آمل

507,100

85 کابل افشان  10 * 5  آمل

872,000

86 کابل افشان  16 * 5  آمل

1,337,200

87 کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آمل

22,400

88 کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آمل

40,700

89 کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آمل

55,300

90 کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آمل

28,100

91 کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آمل

53,800

92 کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آمل

73,100

93 کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آمل

126,400

94 کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آمل

22,100

95 کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آمل

41,200

96 کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آمل

56,200

97 کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آمل

28,300

98 کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آمل

54,100

99 کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آمل

73,900

100 کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آمل

126,300

101 کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 2 آمل

8,500

102 کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 2 آمل

13,600

103 کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 12 آمل

34,400

104 کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 2 آمل

11,700

105 کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 2 آمل

18,800

106 کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 12 آمل

50,400

107 کابل آیفونی 0/60 مس 0/60 * 2 آمل

14,900

108 رانژه (دولا تابیده ) 0/40 * 2 آمل

5,700

109 رانژه (دولا تابیده ) 0/50 * 2 آمل

8,900

110 رانژه (دولا تابیده ) 0/60 * 2 آمل

12,300

111 کابل دوبل مهاردار (جنگی ) 0/70 + 0/60 * 2 آمل

26,000

112 بند تخت تلفنی 0/40 * 2 * 1 آمل

9,600

113 بند تخت تلفنی 0/50 * 2 * 1 آمل

13,300

114 کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آمل

13,400

115 کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 4  0/60 CCA آمل

21,300

116 کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آمل

29,700

117 کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آمل

12,800

118 کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آمل

29,100

119 کابل آیفونی 0/50 * 4  0/50 CCA آمل

8,400

120 کابلهای کواکسیال مدل A صادراتی  آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس

43,100

121 کابلهای کواکسیال مدل B  آمل
جنس مغزی : CCA
جنس شیلد : CCA

19,100

122 کابلهای کواکسیال مدل C   آمل
جنس مغزی : آلومینیوم
جنس شیلد : آلومینیوم

13,200

123 کابلهای کواکسیال مدل D    آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس

29,600

124 کابلهای کواکسیال مدل مس RG59   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس

38,900

125 کابلهای کواکسیال مدل ترکیبی RG   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس

56,400

126 کابلهای کواکسیال مدل 2/5C   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس

22,700

0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد. © Copyrights - PersianPishraneh Co. - 2012
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی