لیست قیمت سیم و کابل آمل

لیست قیمت سیم و کابل آمل

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

لیست قیمت سیم و کابل آمل

ردیفشرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان  0.50*15360
2سیم افشان  0.75*17310
3سیم افشان  1*19490
4سیم افشان  1.5*112740
5سیم افشان  2.5*120380
6سیم افشان  4*133120
7سیم افشان  6*148400
8سیم افشان 10*183750
9سیم افشان  16*1134590
10سیم نایلون 0.50*211660
11سیم نایلون 0.75*215700
12سیم نایلون 1*220920
13سیم نایلون 1.5*227400
14سیم نایلون 2.5*244170
15سیم نایلون 0.35*26940
16سیم نایلون 0.50*213100
17سیم مفتول 0.50*15180
18سیم مفتول 0.75*17330
19سیم مفتول 1*19630
20سیم مفتول 1.5*113880
21سیم ارت 1.5*112780
22سیم ارت 2.5*120440
23سیم ارت 4*133210
24سیم ارت 6*148550
25سیم ارت 10*184000
26سیم ارت 16*1134990
27سیم زیر گچی 0.75*219120
28سیم زیر گچی 1*225350
29سیم زیر گچی 1.5*235710
30سیم زیر گچی 0.75*328790
31سیم زیر گچی 1*335830
32سیم زیر گچی 1.5*349050
33کابل کیسه ای 0.50*213600
34کابل کیسه ای 0.75*218270
35کابل کیسه ای 1*223630
36کابل شیلد دار 1.5*259950
37کابل شیلد دار 1.5*373750
38کابل مفتول 1.5*243070
39کابل مفتول 2.5*263110
40کابل مفتول 4*293600
41کابل مفتول 6*2123610
42کابل مفتول 10*2204050
43کابل مفتول 10*2177670
44کابل مفتول 6*3291140
45کابل مفتول 10*375420
46کابل مفتول 1.5*4111230
47کابل مفتول 2.5*4170820
48کابل مفتول 4*4232600
49کابل مفتول 6*4374550
50کابل مفتول 10*422060
51کابل افشان 0.75*226010
52کابل افشان 1*236000
53کابل افشان 1.5*255460
54کابل افشان 2.5*287400
56کابل افشان 4*2114740
57کابل افشان 6*2200500
58کابل افشان 10*237560
59کابل افشان 1*350980
60کابل افشان 1.5*378810
61کابل افشان2.5*3120490
62کابل افشان 4*3167840
63کابل افشان 6*3281290
64کابل افشان 10*349110
65کابل افشان 1*465620
66کابل افشان 1.5*4101820
67کابل افشان 2.5*4157540
68کابل افشان 4*4221280
69کابل افشان 6*4372310
70کابل افشان 10*481710
71کابل افشان 1.5*5128950
72کابل افشان 2.5*5200690
73کابل افشان 4*5280490
74کابل افشان 6*5481460