لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر
لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

اخرین به روز رسانی : 1399/02/21

ردیف

شرح کالا( مشخصات)

واحد

قیمت مصرف کننده (ریال)

1 کابل افشان 0/75 * 2 آرین ابهر متر 24,400
2 کابل افشان 1 * 2 آرین ابهر متر 30,000
3 کابل افشان 1/5 * 2 آرین ابهر متر 43,400
4

کابل افشان 2/5 * 2 آرین ابهر

متر

69,300

5

کابل افشان 4 * 2 آرین ابهر

متر

107,000

6

کابل افشان 6 * 2 آرین ابهر

متر

150,600

7

کابل افشان 10 * 2 آرین ابهر

متر

242,500

8

کابل افشان 16 * 2 آرین ابهر

متر

33,700

9

کابل افشان 1 * 3 آرین ابهر

متر

43,400

10

کابل افشان 1/5 * 3 آرین ابهر

متر

61,500

11

کابل افشان 2/5 * 3 آرین ابهر

متر

97,100

12

کابل افشان 4 * 3 آرین ابهر

متر

143,500

13

کابل افشان 6 * 3 آرین ابهر

متر

214,600

14

کابل افشان 10 * 3 آرین ابهر

متر

347,000

15

کابل افشان 16 * 3 آرین ابهر

متر

534,000

16

کابل افشان 25 * 3 آرین ابهر

متر

813,000

17

کابل افشان 35 * 3 آرین ابهر

متر

1,100,000

18

کابل افشان  16+25+3 آرین ابهر

متر

983,000

19

کابل افشان  16+35+3 آرین ابهر

متر

1,291,000

20

کابل افشان  25+50+3 آرین ابهر

متر

1,784,000

21

کابل افشان  35+70+3 آرین ابهر

متر

2,552,000

22

کابل افشان  50+95+3 آرین ابهر

متر

3,547,000

23

کابل افشان 0/75 * 4 آرین ابهر

متر

43,000

24

کابل افشان 1 * 4 آرین ابهر

متر

57,600

25

کابل افشان 1/5 * 4 آرین ابهر

متر

79.000

26

کابل افشان 2/5 * 4 آرین ابهر

متر

123,300

27

کابل افشان 4 * 4 آرین ابهر

متر

191,000

28

کابل افشان 6 * 4 آرین ابهر

متر

280,000

29

کابل افشان 10 * 4 آرین ابهر

متر

463,000

30

کابل افشان 16 * 4 آرین ابهر

متر

712,000

31

کابل افشان 25 * 4 آرین ابهر

متر

1,084,000

32

کابل افشان 35 * 4 آرین ابهر

متر

1,460,000

33

کابل افشان 1/5 * 5 آرین ابهر

متر

102,800

34

کابل افشان 2/5 * 5 آرین ابهر

متر

165,300

35

کابل افشان 4 * 5 آرین ابهر

متر

242,000

36

کابل افشان 6 * 5 آرین ابهر

متر

340,000

37

کابل افشان 10 * 5 آرین ابهر

متر

572,000

38

کابل افشان 16 * 5 آرین ابهر

متر

890,000

39

کابل افشان 25 * 5 آرین ابهر

متر

1,355,000

40 کابل مفتول 0/75 * 2 آرین ابهر متر
41 کابل مفتول 1 * 2 آرین ابهر متر
42 کابل مفتول 1/5 * 2 آرین ابهر متر 50,600
43

کابل مفتول 2/5 * 2 آرین ابهر

متر

75,400

44

کابل مفتول 4 * 2 آرین ابهر

متر

110,200

45

کابل مفتول 6 * 2 آرین ابهر

متر

165,000

46

کابل مفتول 10 * 2 آرین ابهر

متر

249,000

47

کابل مفتول 0/75 * 3 آرین ابهر

متر

 

48

کابل مفتول 1 * 3 آرین ابهر

متر

 

49

کابل مفتول 1/5 * 3 آرین ابهر

متر

66,900

50

کابل مفتول 2/5 * 3 آرین ابهر

متر

103,500

51

کابل مفتول 4 * 3 آرین ابهر

متر

153,000

52

کابل مفتول 6 * 3 آرین ابهر

متر

235,000

53

کابل مفتول 10 * 3 آرین ابهر

متر

377,000

54

کابل مفتول 16 * 3 آرین ابهر

متر

544,000

55

کابل مفتول 25 * 3 آرین ابهر

متر

829,000

56

کابل مفتول 35 * 3 آرین ابهر

متر

1,122,000

57

کابل مفتول 16+25+3 آرین ابهر

متر

1,013,000

58

کابل مفتول 16+35+3 آرین ابهر

متر

1,330,000

59

کابل افشان 25+50+3 آرین ابهر

متر

1,837,000

60

کابل مفتول 35+70+3 آرین ابهر

متر

2,628,000

61

کابل مفتول 50+95+3 آرین ابهر

متر

3,653,000

62

کابل مفتول 0/75 * 4 آرین ابهر

متر

 

63

کابل مفتول 1 * 4 آرین ابهر

متر

 

64

کابل مفتول 1/5 * 4 آرین ابهر

متر

85.800

65

کابل مفتول 2/5 * 4 آرین ابهر

متر

133,500

66

کابل مفتول 4 * 4 آرین ابهر

متر

196,000

67

کابل مفتول 6 * 4 آرین ابهر

متر

320,000

68

کابل مفتول 10 * 4 آرین ابهر

متر

510,000

69

کابل مفتول 16 * 4 آرین ابهر

متر

727.000

70

کابل مفتول 25 * 4 آرین ابهر

متر

1.106.000

71

کابل مفتول 35 * 4 آرین ابهر

متر

1.490.000

72

کابل مفتول 1/5 * 5 آرین ابهر

متر

 

73

کابل مفتول 2/5 * 5 آرین ابهر

متر

 

74

کابل مفتول 4 * 5 آرین ابهر

متر

249,200

75

کابل مفتول 6 * 5 آرین ابهر

متر

380,000

76

کابل مفتول 10 * 5 آرین ابهر

متر

612,000

77

کابل مفتول 16 * 5 آرین ابهر

متر

907,000

78

کابل مفتول 25 * 5 آرین ابهر

متر

1,382,000

79

سیم افشان 0/5*1 آرین ابهر

متر

6,030

80

سیم افشان 0/75*1 آرین ابهر

متر

8,600

81

سیم افشان 1*1 آرین ابهر

متر

11,400

82

سیم افشان 1/5*1 آرین ابهر

متر

16,300

83

سیم افشان 2/5*1 آرین ابهر

متر

25,500

84

سیم افشان 4*1 آرین ابهر

متر

43,700

85

سیم افشان 6*1 آرین ابهر

متر

63,000

86

سیم افشان 10*1 آرین ابهر

متر

109,000

87

سیم افشان 16*1 آرین ابهر

متر

169,000

88

سیم افشان 25*1 آرین ابهر

متر

255,000

89

سیم افشان 35*1 آرین ابهر

متر

361,000

90

سیم افشان 50*1 آرین ابهر

متر

509,000

91

سیم افشان 70*1 آرین ابهر

متر

709,000

92

کابل شیلد دار  0.75 * 2 آرین ابهر

متر

47,000

93

کابل شیلد دار  1 * 2 آرین ابهر

متر

52,600

94

کابل شیلد دار  1/5 * 2 آرین ابهر

متر

71,700

95

کابل شیلد دار  2/5 * 2 آرین ابهر

متر

108,400

96

کابل شیلد دار  1/5 * 3 آرین ابهر

متر

91,000

97

کابل شیلد دار  2/5 * 3 آرین ابهر

متر

144,700

98

کابل شیلد دار  1/5 * 4 آرین ابهر

متر

121,500

99

کابل شیلد دار  2/5 * 4 آرین ابهر

متر

184,100

100

کابل کولری 1*4 آرین ابهر

متر

60,200

101

کابل کولری 1/5*4 آرین ابهر

متر

81,800

102

کابل کوری 1/5*5 آرین ابهر

متر

99,000

103

کابل جوش TPR 1*16 آرین ابهر

متر

220,000

104

کابل جوش PVC 1*16 آرین ابهر

متر

 

105

کابل جوش TPR 1*25 آرین ابهر

متر

316.000

106

کابل جوش PVC 1*25 آرین ابهر

متر

 

107

کابل جوش TPR 1*35 آرین ابهر

متر

452.100

108

کابل جوش PVC 1*35 آرین ابهر

متر

 

109

کابل جوش TPR 1*50 آرین ابهر

متر

673,000

110

کابل جوش PVC 1*50 آرین ابهر

متر

 

111

کابل جوش TPR 1*70 آرین ابهر

متر

898.000

112

کابل جوش PVC 1*70 آرین ابهر

متر

 

113

کابل افشان تک رشته  25 * 1 آرین ابهر

متر

271,000

114

کابل افشان تک رشته  35 * 1 آرین ابهر

متر

367,000

115

کابل افشان تک رشته  50 * 1 آرین ابهر

متر

540,000

116

کابل افشان تک رشته  70 * 1 آرین ابهر

متر

757,000

117

کابل افشان تک رشته  95 * 1 آرین ابهر

متر

1,036,000

118

کابل افشان تک رشته  120 * 1 آرین ابهر

متر

1,312,000

119

کابل افشان تک رشته  150 * 1 آرین ابهر

متر

1,662,000

120

کابل افشان تک رشته  185 * 1 آرین ابهر

متر

2,012,000

121

کابل افشان تک رشته  240 * 1 آرین ابهر

متر

2,669,000

122

کابل افشان تک رشته  300 * 1 آرین ابهر

متر

3,195,000

123

کابل مفتول تک رشته  25 * 1 آرین ابهر

متر

271,000

124

کابل مفتول تک رشته  35 * 1 آرین ابهر

متر

367,000

125

کابل مفتول تک رشته  50 * 1 آرین ابهر

متر

540,000

126

کابل مفتول تک رشته  70 * 1 آرین ابهر

متر

757,000

127

کابل مفتول تک رشته  95 * 1 آرین ابهر

متر

1,036,000

128

کابل مفتول تک رشته  120 * 1 آرین ابهر

متر

1,312,000

129

کابل مفتول تک رشته  150 * 1 آرین ابهر

متر

1,662,000

130

کابل مفتول تک رشته  185 * 1 آرین ابهر

متر

2,012,000

131

کابل مفتول تک رشته  240 * 1 آرین ابهر

متر

2,669,000

132

کابل مفتول تک رشته  300 * 1 آرین ابهر

متر

3,195,000

133

کابل کنستانتریک 6+6*1 آرین ابهر

متر

134

کابل کنستانتریک 10+10*1 آرین ابهر

متر

135

کابل کنستانتریک 6+6*3 آرین ابهر

متر

136

کابل کنستانتریک 10+10*3 آرین ابهر

متر

137

کابل هوایی 0/6 *2*2 CCA آرین ابهر

متر

12,000

138

کابل هوایی 0/6 *2*4 CCA آرین ابهر

متر

18,500

139

کابل هوایی 0/6 *2*6 CCA آریان ابهر

متر

25,900

140

کابل هوایی 0/6 *2*10 CCA آرین ابهر

متر

42,700

141

کابل زمینی 0/6 *2*2 CCA آرین ابهر

متر

142

کابل زمینی 0/6 *2*4 CCA آرین ابهر

متر

143

کابل زمینی 0/6 *2*6 CCA آرین ابهر

متر

144

کابل زمینی 0/6 *2*10 CCA آرین ابهر

متر

0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد. © Copyrights - PersianPishraneh Co. - 2012
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی