لیست قیمت باتری و شارژر کملیون

لیست قیمت باتری و شارژر کملیون

لیست قیمت باتری و شارژر کملیون

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنتعداد در بستهقیمت(ریال)

شارژر BC-1001

64

32

400,000

شارژرBC-1001+2300AR

32

16

590,000

شارژر ۴ عددی BC-1010

32

8

330,000

شارژر- 4 BC-1002

32

8

490,000

شارژر-4 BC-1007

32

8

820,000

شارژر-4 BC-1007+2300AR

32

8

1,200,000

شارژر-4 BC-907

16

4

1,923,000

دستگاه شارژی 807+باطری

16

1,680,000

شارژر زنگ دار LBC-313

8

490,500

دستگاه شارژی BC-1012

32

8

590,000

تبدیل قلمی به بزرگ

16

1

45,000

تبدیل قلمی به متوسط

31,000

شارژر فندکی 2 خروجی DD-801

36

18

240,000

دستگاه شارژی 305

8

دستگاه شارژی BC-1009

32

16

پکیج ویژه لوازم جانبی

12

690,000

باتری سمعکی A675

100

10

باتری سمعکی A13 FREE-HG

100

10

124,000

باتری سمعکی CR2

200

10

باتری سمعکی A675 FREE-HG

100

10

124,000

کابل شارژ اپل CDC005

96

12

190,000

باتری سمعکی CR123A

200

10

باتری سمعکی CR-P2

200

10

باتری سمعکی 2CR5

200

10

باتری سمعکی CR 1616

1800

10

باتری سمعکی CR1632

1800

10

باتری سمعکی CR 2016

1800

10

باتری سمعکی CR 2025

1800

10

باتری سمعکی CR 2032

1800

10

باتری سمعکی CR 2430

1800

10

باتری سمعکی CR 2450

1800

10

باتری سمعکی CR 1220

1800

10

باتری سمعکی AG 0 HG

1800

20

باتری سمعکی AG 3 HG

1800

20

باتری سمعکی AG 4 HG

1800

20

باتری سمعکی AG 10 HG

1800

20

باتری سمعکی AG 13 HG

1800

20

قلمی شیرینگ آبی 2

480

20

22,000

نیم قلمی شیرینگ آبی 2

600

20

22,000

قلمی کارتی آبی 2

240

12

28,500

نیم قلمی کارتی آبی 2

288

12

28,500

متوسط شیرینگ آبی 2

144

6

68,900

متوسط کارتی آبی 2

144

6

76,700

بزرگ شیرینگ آبی 2

72

6

109,700

بزرگ کارتی آبی 2

72

6

115,700

9 ولت شیرینگ آبی 2

480

12

37,700

9 ولت کارتی آبی 2

240

12

46,800

قلمی کارتی آبی 4+2

96

12

74,000

نیم قلمی کارتی آبی 4+2

96

12

74,000

قلمی و نیم قلمی 4+4 کارتی آبی

96

12

85,800

قلمی 4 تایی کارتی آبی

240

12

52,000

نیم قلمی 4 تایی کارتی آبی

288

12

52,000

قلمی شیرینگ 3+1

100

10

43,000

نیم قلمی شیرینگ آبی 3+1

100

10

43,000

قلمی DG آلکالاین 2

216

12

58,500

 نیم قلمی DG آلکالاین 2

288

12

58,500

 قلمی DG آلکالاین4 عددی

144

12

102,700

 نیم قلمی DG آلکالاین 4 عددی

288

12

102,700

 قلمی کارتی پلاس آلکالاین 

216

12

51,000

 نیم قلمی کارتی پلاس آلکالاین 

288

12

51,000

متوسط آلکالاین

96

6

153,500

بزگ آلکالاین

48

612

239,500

9 ولت آلکالاین

192

12

121,000

قلمی آلکالاین پلاس 4 تایی

144

12

97,500

نیم قلمی آلکالاین پلاس 4 تایی

288

12

97,500

نیم قلمی آلکالاین پلاس 4 تایی + جاسویچی

144

12

104,000

باطری 8 عددی قلم و نیم قلم DG

72

12

قلمی و نیم قلمی 2+4 پلاس آلکالاین

72

12

125,000

باتریهای ریموت کنترل A 32  HG

900

20

49,500

باتریهای ریموت کنترل A 27 HG

900

20

49,500

باتریهای ریموت کنترل A 23  HG

900

20

49,500

لیتیوم نیم قلمی +2 FL

216

12

باتری های تلفنی C032

200

10

380.000

باتری های تلفنی C068

200

10

290.000

باتری های تلفنی C015 – آمپر 300

200

10

280.000

باتری های تلفنی C101 – آمپر 1500

200

10

390.000

تلفنی P104+FL- آمپر 830

20

10

باتری های تلفنی C317

200

10

250.000