لیست قیمت آنتن تلویزیون هانی

لیست قیمت آنتن تلویزیون هانی

لیست قیمت آنتن تلویزیون هانی

لیست قیمت آنتن تلویزیون هانی

لیست قیمت آنتن تلویزیون هانی

ردیف

شرح محصولات

تعداد در بسته

قیمت محصول (ریال)

1

آنتن گردان 2010

(UHF,VHF)

8

750,000

2

آنتن گردان 2013

(UHF,VHF)

10

630,000

3

آنتن گردان 2011

(UHF,VHF)

12

630,000

4

آنتن ثابت 94

(UHF,VHF)

12

550,000

5

آنتن ثابت04

(UHF)

12

540,000

6

آنتن ثابت 96

(UHF)

15

185,000

7

آنتن رومیزی 2018

(UHF)

ولتاژ ورودی 5 ولت از پورت (USB)

تلویزیون با گیرنده دیجیتال دارای کابل

کواکسیال 5 متری به همراه فیش 

20

440,000

8

آنتن رومیزی 2015

(UHF)

ولتاژ ورودی 5 ولت از پورت (USB)

تلویزیون با گیرنده دیجیتال دارای کابل

کواکسیال 2 متری به همراه فیش 

20

400,000

9

آنتن رومیزی 107

(UHF)

مخصوص گیرنده های دیجیتال دارای

کابل کواکسیال 2 متری به مراه فیش

20

165,000

10

آنتن رومیزی 103 (UHF)

با قابلیت نصب هوایی

مخصوص گیرنده های دیجیتال

30

155,000

11

منبع تغذیه آنتن های برقی 

با ولتاژ کاری 16-12 ولت

40

215,000

12

منبع تغذیه آنتن های برقی

با ولتاژ کاری 5 ولت

40

215,000