لیست قیمت آنتن تلویزیون لالی الکترونیک

لیست قیمت آنتن تلویزیون لالی الکترونیک

لیست قیمت آنتن تلویزیون لالی الکترونیک

لیست قیمت آنتن تلویزیون لالی الکترونیک

شرح کالا( مشخصات)

تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)ردیف

آنتن رومیزی مدل LE 222 ساده بدون تقویت کننده

60

000ر107

1

آنتن رومیزی مدل LE444 با تقویت کننده جهت تلویزیون و گیرنده دیجیتال

20

000ر320

2

آنتن رومیزی مدل LE232 ساده جهت تلویزیون وگیرنده دیجیتال

40 و 20

000ر240

3

آنتن رومیزی مدل LE232 ساده جهت تلویزیون وگیرنده دیجیتال

40 و 20

000ر330

4

آنتن رومیزی مدل LE252 با تقویت کننده جهت تلویزیون و گیرنده دیجیتال

40 و 20

000ر495

5

آنتن هوایی مدل LE202 با میله فلزی آبکاری شده

100 و 40

000ر85

6

آنتن هوایی مدل LE202 با شاخه آلومینیومی

100 و 40

000ر85

7

آنتن هوایی مدل LE202 با شاخه آلومینیومی

10

000ر360

8

آنتن هوایی مدل LE202 با شاخه آلومینیومی

10

000ر550

9

آنتن اکتیو تمام باند ( 360 درجه ) مدل LE180

20

000ر510

10

آنتن تمام باند (360 درجه) مدل LE160 (رومیزی – هوایی) با چراغ خواب

10

000ر610

11

آنتن اکتیو خفاشی مدل LE707

10

000ر610

12

آنتن مرکزی مدل LE140 ( جهت 2 تا 8 واحد و قابل گسترش )

5

000ر610

13

تقویت کننده مدل LE150B قابل استفاده برای کلیه آنتن های ساده

000ر610

14

منبع تغذیه آداپتوری

000ر220

15