لیست قیمت آنتی رومیزی لیست قیمت آنتی رومیزی

شرح کالا( مشخصات)

مدلشرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت مصرف کننده (ریال)
لامپ کم مصرف 11 وات آبی با سرپیچ E14 و E2710067.000
لامپ کم مصرف 12 وات آفتابی با سرپیچ E1410087.000
لامپ کم مصرف 12 وات هر دو رنگ با سرپیچ E2710087.000
لامپ کم مصرف 15 وات هر دو رنگ با سرپیچ E275097.000
لامپ کم مصرف 30 وات آفتابی با سرپیچ E2750129.000
لامپ کم مصرف 35 وات آفتابی با سرپیچ E2750149.000
لامپ کم مصرف 45 وات آفتابی با سرپیچ E2750169.000
لامپ کم مصرف 55 وات آفتابی با سرپیچ E2725239.000
لامپ کم مصرف 90 وات آفتابی با سرپیچ E2710459.000
لامپ کم مصرف 90 وات هر دو نگ با سرپیچ E4010459.000
لامپ کم مصرف 15 وات هر دو رنگ با سرپیچ E275099.000
لامپ کم مصرف 18 وات آفتابی با سرپیچ E2750102.000
لامپ کم مصرف 20 وات هر دو رنگ با سرپیچ E2750104.000
لامپ کم مصرف 75 وات هر دو رنگ با سرپیچ E2710350.000
لامپ کم مصرف 105 وات آفتابی با سرپیچ E2710500.000
لامپ کم مصرف 150 وات هر دو رنگ با سرپیچ E406770.000
لامپ هالوژنی 5 وات SMD با سرپیچ GU1025159.000
سوکت لامپ GU10120.000
تبدیل GU10 به GU 5.320.000
لامپ 9 وات T8 ، بدنه شیشه ای ، با پایه G1325275.000
لامپ 18 وات T8 ، بدنه شیشه ای ، با پایه G1325390.000
لامپ 5 وات حبابی با سرپیچ E1450109.000
لامپ 5 وات حبابی با سرپیچ E2750109.000
لامپ 9 وات حبابی با سرپیچ E2725139.000
لامپ 12 وات حبابی با سرپیچ E2725169.000
لامپ 18 وات حبابی با سرپیچ E2750279.000
لامپ 6 وات بار با سرپیچ E1450149.000
لامپ 6 وات بار با سرپیچ E2750149.000
لامپ 8 وات بار با سرپیچ E2725179.000
لامپ7 وات شمعی با سرپیچ E1450139.000
لامپ 7 وات اشکی با سرپیچ E1450139.000
لامپ 4 وات اشکی با سرپیچ E1425158.000
لامپ 4 وات حبابی با سرپیچ E1425158.000
لامپ 20 وات فارچی با سرپیچ E2725138.000
لامپ 30 وات استوانه ای با سرپیچ E2710590.000
لامپ 40 وات استوانه ای با سرپیچ E2720650.000
لامپ 50 وات استوانه ای با سرپیچ E2710850.000
لامپ 60 وات با سرپیچ E27101.090.000
لامپ 80 وات با سرپیچ E4061.490.000
لامپ 100 وات با سرپیچ E4062.290.000
لامپ 120 وات با سرپیچ E4062.690.000
چراغ سقفی توکار 3 وات63.290.000
چراغ سقفی توکار 8 وات20400.000
چراغ سقفی توکار 6 وات20570.000
چراغ سقفی توکار 10 وات20390.000
چراغ سقفی توکار 15 وات20760.000
چراغ سقفی توکار 20 وات20800.000
چراغ سقفی توکار 30 وات121.360.000
پنل مربع سقفی روکار 12 وات81.790.000
پنل مربع سقفی روکار 18 وات20690.000
پنل مربع سقفی روکار 30 وات12890.000
پنل مربع سقفی روکار 40 وات42.390.000
پنل گرد سقفی روکار 12 وات53.450.000
پنل گرد سقفی روکار 24 وات20690.000
نورافکن 12 وات81.290.000
نورافکن 10 وات20760.000
نورافکن 20 وات61.690.000
نورافکن 50 وات42.690.000
نورافکن 100 وات14.490.000
نورافکن 150 وات17.290.000
نورافکن 200 وات18.990.000
چراغ خیابانی 30 وات43.910.000
چراغ خیابانی 50 وات45.350.000
چراغ خیابانی 100 وات19.840.000
چراغ خیابانی 150 وات115.130.000
چراغ خیابانی 200 وات118.240.000
تبدیل کلاهک E27 به E1440.000