کنتاکتور

کنتاکتور

کنتاکتور وسیله اي است که در آن با استفاده از خاصیت الکترومفناطیس تعدادي کنتاکت به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا می شوند.

از این خاصیت جهت قطع و وصل و یا تغییر اتصال مدار استفاده می شود. هر کنتاکتور معمولاً داراي سه کنتاکت اصلی براي مدارمی باشد.

کنتاکتور از دو هسته E شکل که یکی ثابت و دیگري متحرك است، تشکیل می شود. در میان هستۀ ثابت یک سیم پیچ قرار دارد که با عبور جریان از آن نیرویی ایجاد می شود که هسته متحرك را به هستۀ ثابت متصل می­کند.

با حرکت هستۀ متحرك، تعدادي کنتاکت باز، بسته و تعدادي کنتاکت بسته، باز خواهند شد.

در هستۀ کنتاکتورهاي AC براي جلوگیري از لرزش ناشی از فرکانس از یک حلقۀ اتصال کوتاه شده مانند آنچه که در موتورهاي با قطب چاکدار وجود دارد، استفاده می شود.

با القاي ولتاژ در حلقۀ اتصال کوتاه، جریانی از آن خواهد گذشت و این جریان شاري را تولید می کند که با شار اصلی 90 درجه اختلاف فاز دارد و باعث می شود

در هسته دائماً شار وجود داشته باشد و نیروي دائمی دو بخش ثابت و متحرك هسته را به هم متصل نگه دارد.

نمایش 1–12 از 80 نتایج

نمایش سایدبار

TRIP SIGNAL شراک مینیاتوری و کلید ترکیبی

برای اطلاع از قیمت محصولات تماس بگیرید

رله بیمتال 1.8 تا 2.5 آمپر برای کنتاکتور شراک

برای اطلاع از قیمت محصولات تماس بگیرید

رله بیمتال 11 تا 16 آمپر برای کنتاکتور شراک

برای اطلاع از قیمت محصولات تماس بگیرید

رله بیمتال 11 تا 16 آمپر شراک

برای اطلاع از قیمت محصولات تماس بگیرید

رله بیمتال 11 کیلو وات شراک (LST 01000)

برای اطلاع از قیمت محصولات تماس بگیرید

رله بیمتال 14 تا 20 آمپر برای کنتاکتور شراک

برای اطلاع از قیمت محصولات تماس بگیرید

رله بیمتال 14 تا 20 آمپری برای کنتاکتور شراک

برای اطلاع از قیمت محصولات تماس بگیرید

رله بیمتال ۱۸ تا ۲۵ آمپر برای کنتاکتور ۱۸وات شراک

برای اطلاع از قیمت محصولات تماس بگیرید

رله بیمتال 18 تا 25 آمپر شراک (L ST 22500)

برای اطلاع از قیمت محصولات تماس بگیرید

رله بیمتال 2.8 تا 4 آمپر برای کنتاکتورشراک

برای اطلاع از قیمت محصولات تماس بگیرید

رله بیمتال 20 تا 25 آمپرتا 11 کیلو وات شراک

برای اطلاع از قیمت محصولات تماس بگیرید

رله بیمتال 22 تا 32 آمپر برای کنتاکتور شراک

برای اطلاع از قیمت محصولات تماس بگیرید